Revija NSZ

Pismo uredniku

Dec 1, 1993 - 1 minute read -

Avtor: Mira DruškovičSpoštovani gospod urednik;
v Vašem glasilu Nova Slovenska zaveza iz junija 1993 sem brala zgodbo o mojem očetu Mirku Bitencu in procesu, ki je bil voden proti njemu kot sovražniku države leta 1948.
Bila sem osupla ob samovoljnih interpretacijah in netočnostih, ki jih navaja avtor Janko Maček. Naj za ilustracijo naštejem samo dve dejstvi. Mirko Bitenc ni bil izseljen z družino v Srbijo, ampak je bil v nemškem ujetništvu, družina pa je bila izgnana na Hrvaško. Jožica Bitenc ni izgubila službe učiteljice zaradi očeta, pač pa je bila upokojena že v stari Jugoslaviji. V članku pa je seveda še kup drugih podatkov, ki ne držijo.
Sprašujem se, ali te netočnosti niso v funkciji nove ideologije in politike, ki vsiljuje drugačne moralne vrednote v odnosu do zgodovine. Sem zainteresirana za resnico, ki naj bo poduk ljudem in politiki. Nikakor pa ne želim, da bi moj oče ponovno služil katerikoli politiki kot simbol, s katerim manipulira. Enkrat je bilo dovolj. Dovolimo mu počitek, njegovi družini pa mir in notranjo spravo.
Prosim, da moje pismo objavite v vaši naslednji številki. Kopijo pisma bom poslala tudi uredništvu Družine.
Lep pozdrav, Ljubljana, 27. 9. 93 Mira Druškovič