Revija NSZ

Vsakdanje glose

Dec 1, 1993 - 1 minute read -

Avtor: Milan Komar
WILLE ZUR MACHT – Volja po moči je v bistvu pleonazem, kajti vsaka volja je že moč. Če je tako, pomeni volja po moči isto kot volja po volji. Če pa ima kdo le voljo po volji, se pravi, da nima prave volje. Rad bi, pa ne zmore. Zato je »Wille zur Macht« lahko tudi izraz intimne nemoči. Izkušnja nas uči, da je večkrat res tako.
PLITVOST IN NEVEZANOST – Razni so vzroki plitvosti. Eden izmed njih je nevezanost. Človek, ki se noče vezati, se ne more zares posvetiti nobeni stvari; brez posvetitve pa ni globine. Globina veže in ustali človeka. Nevezanost pa ga poplitvi in naredi nestalnega.