Revija NSZ

Vaška straža v Škocjanu, Zaveza št. 10, str. 52:

Jun 1, 1994 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorAvtor: Neznani avtor. Vaška straža v Škocjanu

Opis slike: Vaška straža v Škocjanu


V 10. številki Zaveze smo objavili sliko članov Vaške straže v Škocjanu. Domačin prof. Jože Gorjup se je potrudil in poiskal njihova imena. Če priloženo številčnico prenesete na prozoren papir, boste kmalu lahko ugotovili, kdo je kdo na fotografiji. Gospodu profesorju se najlepše zahvaljujemo.
1. Bavdek Jože
2. Potokar Janez
3. Zelnik Jože
4. Mencin Ivan
5. Bambič Matija
6. Šmuc Alojz
7. Mencin Ivan
8. Perhaj Ivan
9. Petrič Franc
10. Mihelčič Jože
11. Bavdek Franc
12. Jamnik Ivan
13. Strle Jože
14. Sever Jože
15. Žnidaršič Franc
16. Mustar Franc
17. Mihelčič Adolf
18. Šmuc Janez
19. NN – obisk Iz Lj.
20. Žlender Ferdinand
21. Nučič Jože
22. Zalar Janez
23. Starc Franc
24. Maver Alojz
25. Ponikvar Anton
26. Pritekelj Franc
27. Korošec Franc
28. Petelin Anton
29. Jakič Peter
30. Nučič Anton
31. Novak Jože
32. Štrukelj Janez
33. Zabukovec Ivan
34. Nučič Alojz
35. Mustar Jože
36. Okoren Franc
37. Gruden Ranc
38. Bavdek Leopold
39. Mencin Franc
40. Ščurk Anton
41. Jamnik Jože
42. Kraševec Anton
43. Gorjup Herman
44. Andolšek Franc
45. Bambič Franc
46. Žnidaršič Janez
47. Petelin Jože
48. Tomšič Alojz
49. Klavs Jože
50. Zabukovec Jože
51. Zabukovec Janez
52. Adamič Vinko
53. Starc Jože
54. Kraljič Jože
55. Mihelčič Alojz
56. Grabenc Franc
57. Okoren Anton