Revija NSZ

Domobranski tečaj za minometalce

Sep 1, 1994 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorAvtor: Neznani avtor. Domobranski tečaj za minometalce. Pomagajte nam ugotavljati imena. Uredništvu sta znana samo dva iz druge vrste: drugi z leve je Rudolf Stanovnik, zadnji pa Franc Pečevnik, oba z Lesnega brda

Opis slike: Domobranski tečaj za minometalce. Pomagajte nam ugotavljati imena. Uredništvu sta znana samo dva iz druge vrste: drugi z leve je Rudolf Stanovnik, zadnji pa Franc Pečevnik, oba z Lesnega brda


Avtor: Neznani avtor. Domobranska matura na Prvi državni moški realni gimnaziji (v Vegovi ulici) v Ljubljani dne 14. septembra 1944. Prva vrsta: Dušan Kratnar (Argentina), prof. France Grafenauer, prof. Jože Schweiger, dr. Kari Capuder (ravnatelj), prof. Hermina Savinski, prof. Vinko Kopač, prof. Janko Sever. Druga vrsta z leve: Milan Bergant, Tone Kržič (vrnjen iz Vetrinja), Bogo Šepec, Lojze Pirc, Joža Markež (Argentina), Vinko Babnik, Jože Godnič, Dušan Šušteršič (Argentina), Tone Hribernik. Tretja vrsta z leve: Lojze Štefanič, Jože Trampuš, NikoPoženel, Stanko Vevar (umrl v Argentini), Jože Lekan (ZDA) in Ivan Palčič (ZDA?)

Opis slike: Domobranska matura na Prvi državni moški realni gimnaziji (v Vegovi ulici) v Ljubljani dne 14. septembra 1944. Prva vrsta: Dušan Kratnar (Argentina), prof. France Grafenauer, prof. Jože Schweiger, dr. Kari Capuder (ravnatelj), prof. Hermina Savinski, prof. Vinko Kopač, prof. Janko Sever. Druga vrsta z leve: Milan Bergant, Tone Kržič (vrnjen iz Vetrinja), Bogo Šepec, Lojze Pirc, Joža Markež (Argentina), Vinko Babnik, Jože Godnič, Dušan Šušteršič (Argentina), Tone Hribernik. Tretja vrsta z leve: Lojze Štefanič, Jože Trampuš, NikoPoženel, Stanko Vevar (umrl v Argentini), Jože Lekan (ZDA) in Ivan Palčič (ZDA?)