Revija NSZ

Iz novega programa Slovenskih krščanskih demokratov:

Dec 1, 1994 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtor»Slovenski narod je bil grobo prizadet tako s fašističnim kot komunističnim totalitarnim sistemom. Še posebno je komunistična partija pod vodstvom kominterne začela v najtežjem času fašistične okupacije krvavo revolucijo v letih 1941–45 in s tem povzročila med nami bratomorno vojno, ki se je končala z množičnim pobojem tistega dela Slovencev, ki se je komunistični ideologiji in revoluciji uprl. V slovenskem narodu je zato potrebna sprava, do katere bo mogoče priti po poti iskanja in ugotovitve resnice in na podlagi krščanskih vrednot priznanja in obžalovanja, dopolnjenega s popravo storjenih krivic. Poprava krivic mora obsegati vse žrtve revolucije in z njo povzročene državljanske vojne od leta 1941 dalje in vse žrtve totalitarne oblasti do demokratičnih volitev leta 1990, obsegati mora vso škodo, tako osebno, na časti in dobremu imenu, kot moralno in premoženjsko zaradi izgube življenja, zdravja in premoženja, obsegati mora tudi uradno odpravo vseh sodb in drugih pravnih določb, izdanih na podlagi revolucionarnih predpisov, ki so bili že tedaj v nasprotju s pravnimi načeli, priznanimi v mednarodni skupnosti, ali so zdaj v nasprotju z ustavnimi določbami o temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah. Poprava krivic pomeni tudi odpravo privilegijev, ki so jih na podlagi revolucionarnih predpisov in dejanskih prednosti nelegitimno pridobili posamezniki ali organizacije, na drugi strani pa uradno priznanje, da sta bila medvojni komunistični odpor in povojno nasprotovanje nedemokratični oblasti legitimno in legalno ter častno dejanje, izhajajoče iz splošno priznane pravice do samoobrambe in iz naravne pravice do upora proti totalitarnemu režimu.«