Revija NSZ

Prvi podpisniki

Mar 1, 1995 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtor


dipl. inž. Jože Strgar Ljubljana

dr. Mate Roesmann Cleveland

Bazilij Valentin OFM Kev, Avstralija

dr. Peter Urbanc Toronto

akad. dr. Peter Gosar Ljubljana

prof. dr. Milan Komar Buenos Aires

pisatelj Zorko Simčič Ljubljana

Ivan Korošec Buenos Aires

prof. dr. Janez Juhant Ljubljana

Rudi Kolarič Cleveland

prof. Justin Stanovnik Ljubljana

prof. Tine Vivod Buenos Aires

prelat dr. Janez Gril Ljubljana

dr. Aleksander Zorn Pariz

prelat Jože Mavsar Helena, Montana

prof. dr. Anton Stres Ljubljana

dr. Katarina Bogataj-Gradišnik Ljubljana

Rudolf Smersu Buenos Aires

akad. dr. Kajetan Gantar Ljubljana

dr. Marko Kremžar Buenos Aires

prelat Ignacij Čretnik Pariz

Emil Cof Buenos Aires

dr. Peter Klopčič Toronto

nadškof msgr. Alojzij Turk Novo mesto

Cvetko Palež Fadeler, Avstralija

dipl. inž. Jernej Dobovšek Buenos Aires

dr. Tine Velikonja Ljubljana

Slavko Urbančič Buenos Aires

Marija Vodišek Ljubljana

Jože Škerbec Buenos Aires

Dušan Lajovic Mortlake, Avstralija

Jože Kastelic Toronto

Janez Rihar Ljubljana

nadškof dr. Franc Perko Beograd

dr. Janez Zorec Pariz

akad. dr. Stane Gabrovec Ljubljana

dr. Jože Bernik Chicago

pisatelj Jože Snoj Ljubljana

Pavlina Dobovšek Buenos Aires

dr. Peter Remec New York

msgr. dr. Janez Zdešar München

doc. dr. Ivan Štuhec Maribor

dr. Avguštin Kuk Toronto

dr. Stanislav Frank Seaton, Avstralija

prof. Vinko Ošlak Celovec

dr. Ivan Likar Koper

dipl. iur. Lidija Drobnič Ljubljana

dr. Albin Medved ZDA

dr. Marjan Struna Pariz

pisateljica Nada Matičič Ljubljana