Revija NSZ

Gospodu ministru dr. Kreku

Jun 1, 1995 - 6 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorAINZ
Zbirka Izidor Cankar
Fsc. 7
Gospodje, stanje v Ljubljanski pokrajini je iz dneva v dan obupnejše. Komunistom napovedana splošna ofenziva se je obrnila proti narodu, ki so ga v celoti proglasili za komunistično zalego, ki jo je treba iztrebiti. Ker komunistom slej kot prej ne morejo, oziroma si ne upajo do živega, se je ves njihov srd obrnil proti neoboroženemu, nedolžnemu ljudstvu kot njihovim zaveznikom. Ono s svojim življenjem in premoženjem plačuje njihove račune. Kjer kak komunist ali partizan kaj zagreši, zlasti če zagreši kako sabotažno dejanje ali celo umor kakega Italijana, več ne streljajo talcev, ampak pošiljajo na lice mesta svoje sadistične gestapovce, skvadriste, ki kot pobesneli streljajo vse, kar jim pride pod puško v najbližji vasi, jo oplenijo in zažgo. Kar pa še ostane živo, odpeljejo kot deportacijski materijal. Evo Vam nekaj dogodkov iz zadnjega časa:
1. Sredi jul. je bil v bližini Viča ustreljen italijanski vojak, drugi pa ranjen. Drugo jutro je pridrvela na lice mesta četa pijanih skvadristov in v bližnjem naselju zverinsko pobila dve ženski in 13 moških, večinoma očetov številnih družin, še mrtve oskrunila, izropala naselje in zažgala, preostale pa deloma odvedla s seboj.
2. V Sv. Vidu nad Cerknico je padel en strel, ko je prišlo vojaštvo v vas. Bilo je okrog 5. avg. Zato so postrelili in pobili 24 moških in vas zažgali, ljudstvo pa deportirali.
3. Na ljubljanskem pokopališču je že 72 grobov teh žrtev. V vsakem jih leži po 6–7. Nihče ne ve za svojce, v katerem grobu počivajo. Na vprašanje oz. prošnje naj jim vsaj to povedo, odgovarjajo: nepoznani.
4. Podkrimske vasi so domala že vse pogorišča in razvaline: Iška vas, Golo, Kurešček, Želimlje, kot čujemo, je župnik rešil s svojo priznano zgovornostjo, dasi je bil z drugimi možmi vred že na smrt obsojen. Pogorišča se raztezajo tja do Dobrove. Še večja opustošenja so po Dolenjskem, zlasti v ožji in širši ribniški dolini. Sodražica je ena sama velika razvalina in več drugih okoliških vasi, ki so jih kar iz Ribnice bombardirali. Sicer pa malo vemo, kaj se je zadnje čase po deželi vse izvršilo. Dežela in mesta so zadnje čase docela ločena. Pa tudi posamezni kraji med seboj. Vse stoji: železniški, avtobusni, avtomobilski, kolesarski, vozovni, telefonski, brzojavni in dopisni promet, da, celo ljubljanska cestna železnica.
5. Med žrtvami je tudi nekaj duhovnikov. O dveh na Kočevskem se govori, da sta bila od Italijanov ustreljena. A ni moči te vesti zaenkrat overoviti. Gotovo je, da je bil župnik Skebe obsojen na 5 let težke ječe, ker je neko slovensko vlačugo prijel, zakaj se z Italijani peča. Denuncirala ga je svojemu ital. » prijatelju«, nekemu častniku, ki je bil glavna priča proti njemu. Duhovniki sami pravijo, da naj jih le še več začno preganjati, da bo ljudstvo videlo razliko med cerkvijo in fašizmom, ki je zaenkrat še ne vidi.
6. Kljub pogromu so partizani v noči med 11.–12. avg. v najbližji bližini Ljubljane izropali grad Bokalce, točasno v upravi šolskih sester in last Marijanišča oz. Vincencijevih konferenc. Nekaj živine so sicer že prej spravili v marijaniški hlev, drugo je padlo partizanom v roke.
7. Ježico strahuje par komunistov, že krvavih rok, pa kar doma prebivajo. Oblast jih ne vidi oz. noče videti. Sicer pa je dognano, da so mnogi v njihovi denuncijatorski službi. Pri sv. Krištofu je ob času lovljenja moških po cerkvah stal naš komunist v uniformi ital. vojaka in drugim kazal naše ljudi, katere naj pobašejo in deportirajo.
8. Usoda naših internirancev v Italiji, katerih število se ceni do 25.000, je v vsakem oziru skrajno žalostna. Bivajo deloma v barakah deloma v šotorih na slami. Hrana nezadostna, higiena pod vsako kritiko, versko-moralno stanje dezolatno. Nekega slov. kapucina, ki jim je bil nekaj časa v duhovno pomoč, so odstranili. Slovenskih duhovnikov, ki so se ponudili za to službo, ne marajo. Kako je moralno, si lahko mislite spričo take pisane družbe. Komunisti, propalice in kongreganisti ter Kristovi mladci skupaj, pa brez vsakega poklicnega dela. Cape kar od njih vise, ker niso mogli niti zadostne obleke s seboj vzeti. Čujemo, da je med njimi izbruhnila griža in da jih je že poldrugi sto pomrlo. Se ne da kontrolirati. Obiski so zelo otežkočeni; treba je mazati ali pa biti lepa ženska.
9. Zdaj se je začela deportacija na širši podlagi: moških, žena, deklet. Vsakdanji transporti skozi Ljubljano. Pošiljajo jih na prisilno delo v razne kraje. Čujemo, da najbolj krepka dekleta na Sicilijo ital. in nemškim prascem v zabavo.
10. Iz Ljubljane je bilo doslej izseljenih 70 družin, 400 pa jih je zaznamovanih za preselitev. A pravijo, da se je s tem šele pričelo.
Kratko, naš položaj v Ljubljanski pokrajini je tak, da bi se vsaj rojak pod švabsko knuto pomišljal menjati z onim pod italijanskim bičem. Ta še huje skeli, ker žvižga po naših hrbtih pod zlorabljeno firmo krščanske kulture. Pa se enako godi tudi našim goriškim rojakom. Po vipavski dolini prav tako gore kresovi požganih slov. domov in umori so na dnevnem redu. Dom msgr. Premrla npr. je požgan, brat njegov je pa v ječi, itd.
Gospodje!
Naše mučeniško ljudstvo je prignano do obupa. Za same lepe in bodrilne besede iz Londona je postalo že apatično. Ono hoče od Vas in od Anglije dejanja. Prepričano je, da mu Anglija in Amerika morete pomagati, če količkaj hočeta, in da sta mu celo dolžni pomagati, ker sta sokrivi njegove trpke usode. Od vas, gospodje, pa pričakuje, da jima to dopoveste ter sugerirate kako, če nočete zaigrati lastnega kredita pri njem. Uverjeno je, da če bi uradna Anglija oz. njeno vojno vodstvo dalo Italiji kratkotrajni rok, v katerem mora prenehati s svojimi barbarskimi metodami proti našemu poštenemu narodu, sicer bo njihove Benetke zadela ista ali še radikalnejša usoda kot Kolin, bi se ustrašili in popustili, zlasti ko bi videli, da je resno mišljeno. Za to bi zadostovala že sama demonstracija z letaki, da naj zapusti mesto, komur je življenje drago. Sama mrtva zgodovina, še tako imenitna, pa ne sme imeti prednosti pred od nasilja umirajočim živim narodom. Če bi ga imela, bi bilo to znamenje barbarstva, ne nasprotno.
Slično bi jih lahko ustrahovala Amerika, če bi jim zagrozila, da bo internirala in zaplenila premoženje enakemu številu svojih Italijanov. Če vi sami nimate toliko vpliva, da bi ju do tega pripravili, pošljite našega kralja v boj. Zdaj je čas, da pokaže svojo dejansko naklonjenost Slovencem ter se jim oddolži za njihovo zvestobo in jih zadolži za bodočnost. Nekoliko bi bilo pomagalo, če bi tamkajšnji nemški in italijanski radio-govorniki svojim ljudem opisovali, kako naciji in fašisti postopajo z nami. Kajti ne dobromisleči Nemci ne Italijani ne verjamejo, da se kaj takega res godi. Toda učinkovita bi bila le omenjena represalija.
Toda gospodje! Se je treba sunkoma obrniti. Kajti vsak dan prinaša nove radikalnejše odredbe za uničenje našega naroda. Med pisanjem tega je došla uradna odredba dat. 18. avg., glasom katere bo vse premoženje protidržavnih elementov, med katere se štejejo vsi, ki se jim bo dokazalo, da imajo kake zveze s prevratnimi elementi, zaplenjeno in prisojeno žrtvam teh elementov. Zaplemba se razteza na premoženje vseh družinskih članov. Ker je ves narod proglašen za komunistično bando, imajo »pravno podlago« za razlastitev vsakega. Če se boste tedaj po angleškem tempu obnašali, utegne biti prepozno. Smatrajte tedaj ta naš klic kot narodni SOS klic.
Morituri vos salutant!