Revija NSZ

O Johann Georg Reissmuller-ju

Sep 1, 1995 - 1 minute read -

Avtor: Uredništvo NSZJohann Georg Reissmuller je soizdajatelj in eden vodilnih časnikarjev nemškega dnevnika Frankfurter allgemeine Zeitung. Časopis ni prvi po nakladi, je pa gotovo med najuglednejšimi ne samo v Nemčiji, ampak tudi v svetu. Za nas je pomembno to, daje posvečal veliko prostora Sloveniji še v času komunistične Jugoslavije, zlasti pa po letu 1990, v obdobju političnega in državnega osamosvajanja. Ni minil mesec, včasih tudi teden ne, da se ne bi pojavil v tem časniku obsežen članek ali komentar, ki je razlagal in priporočal našo stvar nemški in svetovni javnosti. Vedeli smo, da ima največ zaslug pri tem ravno gospod Reissmuller. Letos sredi julija je obiskal Slovenijo. Med drugim gaje zanimalo naše medvojno in povojno življenje, predvsem pa tragični dogodki v zvezi s pobojem vrnjene domobranske vojske. Obiskal je kraje, kjer so se godili največji povojni zločini, predvsem Kočevski Rog in Teharje, in govoril z nekaterimi ljudmi, ki so s temi kraji in dogodki bodisi osebno bodisi po zanimanju povezani.