Revija NSZ

Dodatek

Jun 1, 1996 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorZveza zgodovinskih društev Slovenije,
SI-1000 Ljubaljana, Aškrčeva 2, tel.: (061) 1769-210
Zveza zgodovinskih društev Slovenije je izdala zbornik Slovenija v letu 1945. V njem so objavljeni referati z mednarodnega znanstvenega posveta, ki je bil septembra 1995 v Ljubljani. Članki o slovenski notranje in zunanjepolitični problematiki, odnosu do sosedov, cerkveni, gospodarski in kulturni problematiki bodo nedvomno zanimivi za številne bralce. Cena zbornika, ki ima 170 strani, je le 1000 SIT (in poštnina), naročite pa ga lahko na sedežu društva, tel. (061) 1769-210 (Majda Čuden) ali na Inštitutu za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana, tel. (061) 1256-152 (Aleš Gabrič).
Uredništvo Zaveze knjigo priporoča.

Neupogljivi Miha ŽUŽEK je izdal briljantno biografijo z naslovom SREDI VSEGA. Pomeni njegov obračun z življenjem, delom in časom. Znani pisec kremenitega, jasnega sloga zakoličuje trpko dobo slovenske zgodovine, kateri je bil priča in soustvarjalec. Knjigo z 237 stranmi odlikuje prikupna oprema, razločen tisk in vsem dosegljiva cena – 1.500 SIT. Dobite jo v draveljskem župnišču, v Mačkovi ulici in pri Novi zavezi.
France Šetar
Uredništvo Zaveze knjigo priporoča.