Revija NSZ

Situacijsko poročilo z dne 3. 1. 1943

Jun 1, 1996 - 6 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorTudi v tej številki nadaljujemo z objavljanjem slik, ki prikazujejo nasilje italijanskega vojaštva med poletno ofenzivo leta 1942. Spet prosimo bralce, da nam pomagajo pri določanju časa in kraja dogodkov, ki jih prikazujejo posamezne slike. Naši prijatelji iz Loža so nam sporočili, da fotografiji na strani 57 in 59 Zaveze številka 20 prikazujeta njihov kraj: ena požgano Hlabšetovo gostilno, druga pa skupino vojakov sredi razrušenega Loža.

Fond DMB, fasc. 174


AINZ
POLITIČNA SITUACIJA: Protikomunistično razpoloženje je v zadnjem času zelo močno. V podeželju je brez dvoma 90% prebivalstva proti OF in partizanom. Izjemo dela le še razna podeželska gospoda, kot npr. Cerknica, Ribnica in podobno. To so predvsem kraji, ki niso bili neposredno prizadeti od partizanov in deležni njihove „svobode“. Jugoslovanska misel je močna in ga ni človeka razen komunistov, ki bi si želel kako drugo državno obliko.
Avtor: Neoznaceni avtor. Vojna in revolucija

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: Vojna in revolucija


Avtor: Neoznaceni avtor. Vojna in revolucija

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: Vojna in revolucija


Veliko pa bi bilo razočaranje nedoglednih posledic, če bi v novi Jugoslaviji Slovenski narod ne prišel do svoje samostojnosti, odnosno bi ne bila Jugoslavija federativno urejena. Z zadovoljstvom so bile sprejete izjave dr. Krnjeviča in dr. Kuharja iz Londona, da bo Jugoslavija zvezna država. Nerazumljivo je, zakaj se srbski del vlade glede tega do danes še ni izjavil. To bi bilo zelo koristno, ne samo za Slovence, ampak tudi za Hrvate, ker so nam tamošnje razmere prilično znane. Nujna bi bila načelna izjava celokupne vlade, da bo Jugoslavija zvezna država. - V krogih SLS se pripravlja osnutek zvezne kakor tudi slovenske ustave. Nemara se imamo glede ene, kakor druge ustave v temeljnih točkah že sedaj sporazumeti z vsemi strankami, tako da temelji zvezne in slovenske ustave ne bi mogli biti v bodoče predmet političnih sporov. -
Slovenska zaveza dela in je v tem okviru najbolj agilen gospodarski organ, ki pripravlja uredbe in organizacije za prevratno dobo. Upam, da v tem pogledu ne bomo nepripravljeni. Kar je pristašev ostalo od prave liberalne stranke, so zelo lojalni sodelavci in pač sami priznavajo, da so v narodnem oziru, kakor tudi glede jugoslovanske misli njihovi pristaši zašli v preteklem letu pod vplivom OF v veliko krizo. Kar pa se je iz te krize rešilo, je sicer maloštevilno, toda dobro. Vrste SLS pa so v letošnjem letu izšle iz boja kompaktne in razen par nergačev ni nobenih nesoglasij.
RAZMERJE DO ITALIJANOV: Situacija je težka radi nesoglasij med civilno upravo ter fašisti na eni strani in vojsko na drugi strani. Visoki komisariat ter fašisti stalno očitajo, da z njimi ni hotel in noče nihče sodelovati in da niso mogli za to pridobiti prav nobene politične skupine. Računali so na kako katoliško skupino po umoru Natlačena, pa je tudi to njihovo upanje ostalo negativno. Zamerijo Slovencem, da niso hoteli sodelovati z njimi niti v borbi proti komunizmu, da pa se je podeželje obrnilo na vojaško oblast in ustanovilo vaške straže. Civilna oblast je proti vaškim stražam ne principielno, pač pa radi tega, ker je to ustanovljeno s pristankom vojske, brez sodelovanja fašistov. Civilna uprava je mnenja, daje to za italijansko vojsko ponižujoče, vojaški krogi pa so mnenja, da je nesposobnost civilne uprave privedla do tega, da morajo Slovenci vzdrževati red v Sloveniji. Kako bo šel ta boj dalje s prihodom novega komandanta vojske Gambare, bomo videli. Vsekakor smo interesirani, da civilna oblast ne bi dobila vpliva na vaše straže, ker bi potem zahtevala tudi kako politično sodelovanje, medtem ko od vojske te zahteve ni. Pri enih kot pri drugih pa je v zadnjem času velika nervoznost, če obstoji kaka Mihajlovičeva organizacija. To pa je znova nevarnost, ker komunisti v letakih denuncirajo vaške straže, da so “belogardistične Mihajlovičevske bande”. Bojimo se, da ne bi s tem še naraslo nezaupanje vojske do vaških straž, ki se itak že kaže v zadnjem času.
Avtor: Neoznaceni avtor. Vojna in revolucija

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: Vojna in revolucija


VAŠKE STRAŽE: Vaških straž je danes cca 4.000. Težava je v tem, ker italijanska komanda radi nezaupanja ne pusti prosto kretanje tem stražam, ampak so omejene na svoje kraje, tako imajo korist od tega partizani, katerih cenimo v Ljubljanski provinci še največ na 2.000. V Belo krajino pa hodijo, našim partizanom pomagati hrvaški, ki ropajo in požigajo. V zadnjem času predvsem šole, cerkve in prosvetne domove. Italijanska vojska niti meje s Hrvaško ne more zastražiti. Simpatije do vaških straž so med prebivalstvom vsesplošne, ker je praksa pokazala, da preprečujejo klanje komunistov in posredno strašne represalije okupatorja, kakršnih je bila dežela poprej deležna.
Avtor: Neoznaceni avtor. Vojna in revolucija

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: Vojna in revolucija


SLOVENSKA MESTNA STRAŽA V LJUBLJANI se je ustanovila s privoljenjem vojaških oblasti, tako da je dobilo pištole in orožne liste kakih 50 fantov. Za praznike so komunisti pripravljali pokol v Ljubljani. V soboto 19. decembra so poskusili 4 umore in sicer prof. Marjana Dobovška ter akademika Fraklja, katerima so vdrli v stanovanje, pa jih ni bilo doma. Isti večer so poskusili umoriti Smrsuja, pa jih je prepodil s tem, da je streljal s pištolo. Udrli so tudi v stanovanje dr. Lavrenčaka, državnega tožilca. Radi tega je prišlo v Ljubljano tajno 150 članov vaške straže iz okolice Novega mesta, ki se imenuje Legija smrti ter z ljubljansko varnostno stražo skupno so naredili v nočeh 21. in 22. decembra blokade, ter aretirali 550 komunistov in podpornikov OF. To je vzbudilo pri Ljubljančanih, zlasti pri OF-farjih, veliko razburjenje, predvsem pa strah, ker so bil prvič preiskani in zaprti pravi OF-arji in komunisti. Nad tem pa je zelo nejevoljen tudi visoki komisar in fašisti, ker so le dve uri pred blokado zvedeli od samega komandanta Gambare, da bo slovenska straža ponoči aretirala. Za vse priprave pa civilna oblast ni vedela prav nič. Sedaj kot čujemo protestirajo proti temu Visoki komisar, Questura in fašisti. Ali bodo zmagali oni, ali novi komandant Gambara, ki je pustil, da se izvede to, kar se je pripravljalo pod Robotijem, bomo videli. Komunisti pa so po teh racijah tako preplašeni, ker so bili zadeti v živo, da je minilo že 10 dni, pa niso zmogli niti enega letaka.
Avtor: Neoznaceni avtor. Vojna in revolucija

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: Vojna in revolucija


Avtor: Neoznaceni avtor. Vojna in revolucija

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: Vojna in revolucija


INTERNIRANCI: Polagoma se vračajo interniranci iz Italije. Najbednejše izgledajo oni, ki prihajajo iz Raba. Mnogo jih je tako oslabelih, da morajo najprej v bolnico. Pripovedujejo, da jih je na Rabu mnogo pomrlo. Mnogi, ki so poprej še nekako simpatizirali s partizani, prihajajo sedaj nazaj naravnost besni na partizane, ker so morali radi njihovih zločinskih početij toliko trpeti.
PRIBLIŽNA BILANCA SLOVENSKIH SMRTNIH ŽRTEV Koncem leta 42. po podatkih, katerih seveda ni možno točno kontrolirati. Partizani so poklali v Ljubljanski provinci 2.500 ljudi, Italijani v Ljubljanski provinci cca 1.800 ljudi. Nemci pa so pobili in postreljali na Gorenjskem in Štajerskem cca 3.700 ljudi.
ZADNJA REKONSTRUKCIJA VLADE: ni dobro odjeknila, ker je izpadel en zastopnik Slovencev in je med Slovenci vtis, da je v vladi preveč povdarjeno srbstvo. … Prikazen. (Miloš Stare - op. pis.)
Opomba prepisovalca: dodatno napisano s črnilom (arhivski podatki AINZ).