Revija NSZ

Fotografije mladcev in stražarjev

Dec 1, 1996 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorSpomladi bomo tudi v Ljubljani postavili in blagoslovili farne spominske plošče ljudem, ki so v času revolucije in državljanske vojne umrli na protikomunistični strani. Za ta slovesni dogodek pripravljamo knjigo in zato potrebujemo ustrezne fotografije. Tu vam predstavljamo štiri, na katerih so člani akademskega kluba Straža in člani katoliške akcije. Nekaj jih še živi, drugi pa so bili pobiti ali med vojno ali po njej ali pa so umrli kasneje. Precej smo jih prepoznali, vseh pa ne. Potrebujemo vašo pomoč.
Avtor:  . Mladčevske duhovne vaje pri lazaristih v Ljubljani od 31. jul. do 4. avg. leta 1943 - Prva vrsta (vse od leve): Roman Pavlovčič, Lojze Lasič, neznan, lazarist Franc Sodja, Koritnik, neznan, neznan - Druga vrsta: neznan, neznan, Bogo Pirc, Miloš Metlikovič, Zvonko Pirc, Aljoša Metlikovič, neznan, Lojze Berce - Tretja vrsta: Vekoslav Tomec, Franjo Pirc, Jože Velikonja, neznan, Miha Bogataj, neznan

Avtor slike:

Opis slike: Mladčevske duhovne vaje pri lazaristih v Ljubljani od 31. jul. do 4. avg. leta 1943 - Prva vrsta (vse od leve): Roman Pavlovčič, Lojze Lasič, neznan, lazarist Franc Sodja, Koritnik, neznan, neznan - Druga vrsta: neznan, neznan, Bogo Pirc, Miloš Metlikovič, Zvonko Pirc, Aljoša Metlikovič, neznan, Lojze Berce - Tretja vrsta: Vekoslav Tomec, Franjo Pirc, Jože Velikonja, neznan, Miha Bogataj, neznan


Avtor:  . Mladčevske duhovne vaje pri lazaristih v Ljubljani od 29. junija do 3. julija 1944 - Prva vrsta (od leve): Aljoša Metlikovič, Goli vizitator Šmid, Lojze Mav, superior Čontala, Lavrenčič (Lovrenčič), Kukovica - Druga vrsta: Erik Kovačič, Emanuel Thuma, Mohorič, Zvonko Pirc, Jež, Lado Batistič, Viktor Antolin, Miloš Metlikovič - Tretja vrsta: Župančič (Kepic?), Marko Vrevc (Lado Remec?), Grdina, Trampuž, Žele, Ribnikar, Zvonko Grahek, Lojze Lasič

Avtor slike:

Opis slike: Mladčevske duhovne vaje pri lazaristih v Ljubljani od 29. junija do 3. julija 1944 - Prva vrsta (od leve): Aljoša Metlikovič, Goli vizitator Šmid, Lojze Mav, superior Čontala, Lavrenčič (Lovrenčič), Kukovica - Druga vrsta: Erik Kovačič, Emanuel Thuma, Mohorič, Zvonko Pirc, Jež, Lado Batistič, Viktor Antolin, Miloš Metlikovič - Tretja vrsta: Župančič (Kepic?), Marko Vrevc (Lado Remec?), Grdina, Trampuž, Žele, Ribnikar, Zvonko Grahek, Lojze Lasič


Avtor:  . Slika narejena v Ponovičah pri Litiji ali v Slovenskih Konjicah, ko so se zbrali skupaj Mladci in Stražarji - Drugi od leve stoji Rudi Večerin (gleda naravnost), tretji čisto spredaj Ciril Žebot, ob njem Cvetko Praper, peti Lambert Erlich, Polde Klauž, Anton Tepež (spredaj), desno od njega v ozadju Ivan Artač ob njem Marijan Merala, med Klaužem in Tepežem Vinko Žakelj

Avtor slike:

Opis slike: Slika narejena v Ponovičah pri Litiji ali v Slovenskih Konjicah, ko so se zbrali skupaj Mladci in Stražarji - Drugi od leve stoji Rudi Večerin (gleda naravnost), tretji čisto spredaj Ciril Žebot, ob njem Cvetko Praper, peti Lambert Erlich, Polde Klauž, Anton Tepež (spredaj), desno od njega v ozadju Ivan Artač ob njem Marijan Merala, med Klaužem in Tepežem Vinko Žakelj


Avtor:  . Binkošti 1940, pri jezuitih pri Sv. Jožefu v Ljubljani - Prva vrsta: Lujo Leskovar, Dimnik, Kalan (dr. Ludvik Arko), Ciril Žebot, Lojze Brecelj (Brejc), Lambert Erlich, Skamlič, Tone Tepež, Cvetko Praper, Bartalanič - Druga vrsta: Smolej, Stane Pajk, Anton Lipovšek, neznan, neznan, Polde Tomšič, Polde Čop, France Novak, Polde Pavčnik, Gorjan, Vinko Beličič, France Porovne - Tretja vrsta: neznan, neznan, neznan, Vili Zadnikar, Jože Planinšič, neznan, Bogdan Novak, Vlado Gajšek, Senica, Jereb - Četrta vrsta: Zakrajšek, Mirko Simčič, Polde Klauž, neznan, neznan, neznan, neznan, Frumen, Vinko Pucko, France Zupanc, Ivan Misjak, Zvone Hribar, Flisar (Flis?) - Zadnja vrsta: neznan, Leon Pietterle, neznan, Rudolf Čuješ, Rojnik, neznan, neznan, neznan, Janez Mahnič, neznan, neznan, neznan, Jereb; za Praperjem, obrnjen v stran, je lahko Niko Jeločnik

Avtor slike:

Opis slike: Binkošti 1940, pri jezuitih pri Sv. Jožefu v Ljubljani - Prva vrsta: Lujo Leskovar, Dimnik, Kalan (dr. Ludvik Arko), Ciril Žebot, Lojze Brecelj (Brejc), Lambert Erlich, Skamlič, Tone Tepež, Cvetko Praper, Bartalanič - Druga vrsta: Smolej, Stane Pajk, Anton Lipovšek, neznan, neznan, Polde Tomšič, Polde Čop, France Novak, Polde Pavčnik, Gorjan, Vinko Beličič, France Porovne - Tretja vrsta: neznan, neznan, neznan, Vili Zadnikar, Jože Planinšič, neznan, Bogdan Novak, Vlado Gajšek, Senica, Jereb - Četrta vrsta: Zakrajšek, Mirko Simčič, Polde Klauž, neznan, neznan, neznan, neznan, Frumen, Vinko Pucko, France Zupanc, Ivan Misjak, Zvone Hribar, Flisar (Flis?) - Zadnja vrsta: neznan, Leon Pietterle, neznan, Rudolf Čuješ, Rojnik, neznan, neznan, neznan, Janez Mahnič, neznan, neznan, neznan, Jereb; za Praperjem, obrnjen v stran, je lahko Niko Jeločnik