Revija NSZ

Ljubljanska farna spominska plošča

Sep 1, 1997 - 8 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorSlovenski spominski odbor z zadovoljstvom ugotavlja, da obstajajo, kljub mnogim in različnim zapetljajem, dobre možnosti, da bo ljubljanska spominska plošča blagoslovljena in odkrita v soboto, 25. oktobra, kakor je bilo predvideno in načrtovano. Ker naša spominska dejanja, kakor veste, razen v izjemnih primerih in v res zanemarljivih količinah niso deležna državne podpore, smo se obrnili na prijatelje v domovini in v zdomstvu s prošnjo, naj tudi denarno podprejo naša prizadevanja. V posebni knjižici, ki jo Spominski odbor namerava izdati ob tej priložnosti, bo popisana celotna zgodba, ki se je izoblikovala okoli tega pomembnega spominskega dejanja. Tu bodo zbrana vsa imena, tudi tista, ki jih na plošči ne bo, pa bi morala biti; tu bodo predstavljeni projekti, ki so bili poslani na natečaj; tu bo popisano delo vseh raznih komisij; tu bodo končno navedeni vsi darovalci in vsi, ki so s pisano in govorjeno besedo doma in v tujini širili in utrjevali idejo tega edinstvenega spomina. Nekaj darovalcev pa smo sklenili navesti že sedaj. Odločili smo se za tiste, ki so poslali svoje prispevke nekako do konca meseca avgusta. Razvrstili smo jih na nekaj skupin:

* 1. Sorodniki žrtev, zapisanih na plošči. Normirani prispevek za posamezni zapis je po sklepu Spominskega odbora vsota, ki ustreza 200 DEM. V tem zapisu bomo navedli samo darovalce, katerih prispevki presegajo to vsoto. Justa Kocmur, Ljubljana 400 DEM Iva Voje, Ljubljana 400 DEM Herman Zupan, Argentina 1000 DEM Vili Zadnikar, USA 235 USD Marko Natlačen, USA 200 USD Marija Kadunc, Toronto 200 USD Ana Kordan, Ljubljana 30.000 SIT “Tabor! - Cleveland, USA 1000 USA Antonija Šifrer, Argentina 500 CAD Jože Rus, Chicago, USA 600 USD Marjan Merala, Argentina 300 UDS Vida Wolbang. Ljubljana 120.000 SIT Charles Wolbang, USA 5.000 AUD Tone Natlačen, Montreal 270 UDA Marko Natlačen, USA 500 USD Stanko Kociper, Argentina 1.000 USD Tine Velikonja, Ljubljana 1000 DEM Francka in Pavi Prosenc, Ljubljana 100.000 SIT Albin, Stanko in Tonči Vrhovec, Ljubljana. 150.000 SIT Ana Grčar, Ljubljana 40.000 SIT Ana Jenko, Ljubljana 30.000 SIT Joža Dolinar, Argentina 200 USD Špela Bric, Ljubljana 50.000 SIT Ljudmila Jakopič, Ljubljana 45.000 SIT Marija Škrbec-Hutchison 300 CAD Cveta Strojanšek, Ljubljana 40.000 SIT Lojzka Mešek, Ljubljana 50.000 SIT Ana Petrovič, Ljubljana 25.000 SIT Meta Prelesnik, Kočevje 25.000 SIT Seta Oblak, Ljubljana 40.000 SIT Branko Rozman, Ljubljana 30.000 SIT Marija Rus, Ljubljana 50.000 SIT Marjan Vagaja, Ljubljana 30.000 SIT MileSojar, Ljubljana 30.000 SIT Katarina Falež, Ljubljana 25.000 SIT Milena Zavašnbik, Ljubljana 25.000 SIT Dušan Breznik, USA 30.000 SIT Helena Zrimšek, Ljubljana 24.000 SIT Plač. na pošti Preserje 30.000 SIT Teodor Mohar, Ljubljana 25.000 SIT Plač na pošti Ljubljana 40.000 SIT Ana Korošec, Ljubljana 30.000 SIT Viktor Novak, Ljubljana 34.000 SIT Valenka Gostič, Ljubljana 40.000 SIT Marija Sojer, Koper 50.000 SIT Davorin Žitnik, Ljubljana 25.000 SIT

    1. Darovalci in podporniki Ema Pogačar, Kanada 100 USD Tone Seljak, Kanada 100 USD Alojz Starič, Kanada 50 CAD Mara Kolman, Kanada 200 USD Zora Čampa, USA 200 USD Frank in Marija Mejač 200 USD Akademski klub Straža, USA 3000 USD Ciril Turk, Avstrija 1000 DEM dr. Boris Navinšek 5000 SIT Franc Šega 50 CAD Slavka in Ludvik Stojan 50 CAD Marija Kadunc, Toronto 100 USD Janez Oberstar, Toronto 100 USD Dari Strmšek, Toronto 20 USD Mara Kolman 330 USD Jože Hubad, Švica 40 CAD K. Bogataj, Ljubljana 10.000SIT J. Gradišnik, Ljubljana 5.000SIT A. Gale, Ljubljana 3.000 SIT N. Kolman 10.000 SIT Franc Krajnc, Ljubljana 10.000 SIT Ljenko Urbančič, Avstralija 50 AUD Mara Kolman - Društvo Triglav 205 USD Jože Velikonja, USA 5.000 USD Društvo protik. borcev – Cleveland 100 USD Nace Ahlin, Avstralija 400 USD Jože Kastelic, Kanada 10.000 SIT Dušan Breznik, USA 30.000 SIT Antonija Koltaj, USA 10.000 SIT Jože Francelj, Kanada 30 CAD
    1. Društvo Tabor – Toronto. Celotni dosedanji prispevek tega društva znaša 4630 CAD. Nekaj darovalcev je znanih: Lojze Babic 10 USD Anica Mavser 60 USD Franc Bevc 10 USD Jože Obreza 30 USD StanBerkopec 20 USD Florjan Oseli 20 USD Borut Bratovž 20 USD Franc Perovšek 30 USD Janko Čadež 20 USD Jakob Planišek 20 USD Lojze Dejak 20 USD John Plut 10 USD Ignac Dejak 20 USD Pavla Nosan 26 USD Marija Demšar 10 USD Blaž Potočnik 50 USD MiaFerkul 50 USD Rudi, Anica Resnik 60 USD Edvard Ferkul 20 USD Florijan, Sofija Slak 200 USD KarlGenorio 20 USD Franc Stražar 200 USD Angela Glivar 40 USD Martin Stražar 20 USD Jože Jaklič 20 USD ToneŠtih 50 USD Stane Klemenčič 100 USD EmaŠtrucelj 20 USD Franc in Ani Kozina 100 USD Stanko Šubelj 70 USD Martin Koželj 10 USD Franc Tomšič 20 USD Janez Kastelic 20 USD Stane Ulčar 30 USD Jože Kastelic 200 USD Sonja Valant 50 USD Sofija Križman 20 USD Julka Zakrajšek 15 USD Jože Koželj 50 USD Ivan Zakrajšek 10 USD Stane Lamovšek 20 USD Anica Žumer 15 USD AlexLikozar 20 USD Martin Sterle 40 USD Janez Matašič 100 USD N.N. Thornburv 250 USD Marija Mišmaš 50 USD Janez Košir 20 USD CirlMuhič 40 USD Matija Slak 120 USD Franc Mate 50 USD Avguštin Kuk 100 USD Magda Mehle 20 USD Mara in Dore Kušar 100 USD ToneMuhič 100 USD


Justa Kocmur, Ljubljana 400 DEM
Iva Voje, Ljubljana 400 DEM
Herman Zupan, Argentina 1000 DEM
Vili Zadnikar, USA 235 USD
Marko Natlačen, USA 200 USD
Marija Kadunc, Toronto 200 USD
Ana Kordan, Ljubljana 30.000 SIT
“Tabor! - Cleveland, USA 1000 USA
Antonija Šifrer, Argentina 500 CAD
Jože Rus, Chicago, USA 600 USD
Marjan Merala, Argentina 300 UDS
Vida Wolbang. Ljubljana 120.000 SIT
Charles Wolbang, USA 5.000 AUD
Tone Natlačen, Montreal 270 UDA
Marko Natlačen, USA 500 USD
Stanko Kociper, Argentina 1.000 USD
Tine Velikonja, Ljubljana 1000 DEM
Francka in Pavi Prosenc, Ljubljana 100.000 SIT
Albin, Stanko in Tonči Vrhovec, Ljubljana. 150.000 SIT
Ana Grčar, Ljubljana 40.000 SIT
Ana Jenko, Ljubljana 30.000 SIT
Joža Dolinar, Argentina 200 USD
Špela Bric, Ljubljana 50.000 SIT
Ljudmila Jakopič, Ljubljana 45.000 SIT
Marija Škrbec-Hutchison 300 CAD
Cveta Strojanšek, Ljubljana 40.000 SIT
Lojzka Mešek, Ljubljana 50.000 SIT
Ana Petrovič, Ljubljana 25.000 SIT
Meta Prelesnik, Kočevje 25.000 SIT
Seta Oblak, Ljubljana 40.000 SIT
Branko Rozman, Ljubljana 30.000 SIT
Marija Rus, Ljubljana 50.000 SIT
Marjan Vagaja, Ljubljana 30.000 SIT
MileSojar, Ljubljana 30.000 SIT
Katarina Falež, Ljubljana 25.000 SIT
Milena Zavašnbik, Ljubljana 25.000 SIT
Dušan Breznik, USA 30.000 SIT
Helena Zrimšek, Ljubljana 24.000 SIT
Plač. na pošti Preserje 30.000 SIT
Teodor Mohar, Ljubljana 25.000 SIT
Plač na pošti Ljubljana 40.000 SIT
Ana Korošec, Ljubljana 30.000 SIT
Viktor Novak, Ljubljana 34.000 SIT
Valenka Gostič, Ljubljana 40.000 SIT
Marija Sojer, Koper 50.000 SIT
Davorin Žitnik, Ljubljana 25.000 SIT

Ema Pogačar, Kanada 100 USD
Tone Seljak, Kanada 100 USD
Alojz Starič, Kanada 50 CAD
Mara Kolman, Kanada 200 USD
Zora Čampa, USA 200 USD
Frank in Marija Mejač 200 USD
Akademski klub Straža, USA 3000 USD
Ciril Turk, Avstrija 1000 DEM
dr. Boris Navinšek 5000 SIT
Franc Šega 50 CAD
Slavka in Ludvik Stojan 50 CAD
Marija Kadunc, Toronto 100 USD
Janez Oberstar, Toronto 100 USD
Dari Strmšek, Toronto 20 USD
Mara Kolman 330 USD
Jože Hubad, Švica 40 CAD
K. Bogataj, Ljubljana 10.000SIT
J. Gradišnik, Ljubljana 5.000SIT
A. Gale, Ljubljana 3.000 SIT
N. Kolman 10.000 SIT
Franc Krajnc, Ljubljana 10.000 SIT
Ljenko Urbančič, Avstralija 50 AUD
Mara Kolman - Društvo Triglav 205 USD
Jože Velikonja, USA 5.000 USD
Društvo protik. borcev – Cleveland 100 USD
Nace Ahlin, Avstralija 400 USD
Jože Kastelic, Kanada 10.000 SIT
Dušan Breznik, USA 30.000 SIT
Antonija Koltaj, USA 10.000 SIT
Jože Francelj, Kanada 30 CAD

Nekaj darovalcev je znanih:
Lojze Babic 10 USD
Anica Mavser 60 USD
Franc Bevc 10 USD
Jože Obreza 30 USD
StanBerkopec 20 USD
Florjan Oseli 20 USD
Borut Bratovž 20 USD
Franc Perovšek 30 USD
Janko Čadež 20 USD
Jakob Planišek 20 USD
Lojze Dejak 20 USD
John Plut 10 USD
Ignac Dejak 20 USD
Pavla Nosan 26 USD
Marija Demšar 10 USD
Blaž Potočnik 50 USD
MiaFerkul 50 USD
Rudi, Anica Resnik 60 USD
Edvard Ferkul 20 USD
Florijan, Sofija Slak 200 USD
KarlGenorio 20 USD
Franc Stražar 200 USD
Angela Glivar 40 USD
Martin Stražar 20 USD
Jože Jaklič 20 USD
ToneŠtih 50 USD
Stane Klemenčič 100 USD
EmaŠtrucelj 20 USD
Franc in Ani Kozina 100 USD
Stanko Šubelj 70 USD
Martin Koželj 10 USD
Franc Tomšič 20 USD
Janez Kastelic 20 USD
Stane Ulčar 30 USD
Jože Kastelic 200 USD
Sonja Valant 50 USD
Sofija Križman 20 USD
Julka Zakrajšek 15 USD
Jože Koželj 50 USD
Ivan Zakrajšek 10 USD
Stane Lamovšek 20 USD
Anica Žumer 15 USD
AlexLikozar 20 USD
Martin Sterle 40 USD
Janez Matašič 100 USD
N.N. Thornburv 250 USD
Marija Mišmaš 50 USD
Janez Košir 20 USD
CirlMuhič 40 USD
Matija Slak 120 USD
Franc Mate 50 USD
Avguštin Kuk 100 USD
Magda Mehle 20 USD
Mara in Dore Kušar 100 USD
ToneMuhič 100 USD
Vsem, ki na kakršenkoli način in v kakršnikoli meri naklonjeno spremljate naše delo za postavitev spominskega znamenja pri cerkvi Vseh svetih na Plečnikovih Žalah, se za vašo podporo lepo zahvaljujemo. Želimo, da bi se odkritja udeležilo čim več ljudi. Prepričani smo, da bodo tudi tisti, ki tega ne bodo mogli, tisto oktobrsko soboto v mislih z nami. Tako bomo skupaj v spominu na neki veliki čas, ki še ni povsem razumljen in mu sedanjost še ni dovolila, da bi ji odprl svoje duhovne, kulturne in politične energije.