Revija NSZ

Homilija pri posvetitveni maši

Dec 1, 1997 - 3 minute read -

Avtor: Alojzij Šuštar
Dragi bratje duhovniki, dragi bratje in sestre!
Spet smo se zbrali na tako boleči slovesnosti, ki nas spominja na težke čase. Zbrali smo se že v Kočevskem Rogu, potem v mnogih župnijah, in danes tukaj, v cerkvi Vseh svetih, da blagoslovimo spominsko ploščo za tiste, ki drugod še nimajo spominskih plošč, da se jih spomnimo v molitvi in jih priporočimo božjemu usmiljenju. Naša iskrena želja je, da bi se nikdar več ne ponovilo kaj takega, kar smo doživljali v povojnih letih, temveč da bi se zares spremenilo življenje, mišljenje in delovanje ljudi in bi mogli z novim zaupanjem in z novim pogumom gledati v prihodnost.
V evangeliju smo slišali Kristusove besede, da je pripravil bivališče tistim, ki so odšli v večno domovino. »Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega očeta je mnogo bivališč. Če ne bi bilo tako, bi vam povedal, ker odhajam, da vam prostor pripravim« (Jn 14,1-3). Prepričani smo, da je Bog tudi tem, ki so odšli v večnost v tako hudih razmerah zaradi nasilne smrti, Bog pripravil prostor, in da so že našli večno življenje pri Bogu. Če pa še potrebujejo našo molitev, se jih hočemo vedno znova posebej spominjati.
Spominjati se hočemo v molitvi tudi tistih, ki so zagrešili ta nasilna dejanja, saj najbrž oni še bolj potrebujejo našo molitev. Bog je edini pravični sodnik in vsi zaupamo v božje usmiljenje.
Smo v cerkvi Vseh svetih in blizu pokopališča. Cerkev in pokopališče nam še posebej govorita, kako je Bog tisti sodnik, ki odloča o usodi in večnosti vsakega človeka. On izreka dokončno, nepreklicno sodbo o človekovi krivdi ali njegovi nedolžnosti.
Bog pa je vedno pripravljen tudi odpuščati. Kristus je molil na križu: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo!« (Lk 23,34). Zato je tudi naša krščanska dolžnost, da odpuščamo in prosimo odpuščanja. Tako bo prišlo do resnične sprave, krščanske ljubezni in prijateljstva.
Ko je bil sveti oče pri nas v Sloveniji, nas je posebej spodbujal, naj si vendar prizadevamo za to, da bi se v naš narod vrnila mir in sprava in da bi premagali težke čase ter grozote druge svetovne vojne v Sloveniji in po njej.
Avtor: DRUŽINA. Nadškof dr. Alojzij Šuštar blagoslavlja plošče DRUŽINA

Avtor slike: DRUŽINA

Opis slike: Nadškof dr. Alojzij Šuštar blagoslavlja plošče DRUŽINA


Dragi bratje in sestre, zbrali smo se tu v cerkvi Vseh svetih, da bi opravili evharistično daritev za naše pokojne brate in sestre, katerih imena so na spominskih ploščah, pa tudi za vse druge, kjerkoli počivajo. Nato bom blagoslovil te plošče z imeni, ki naj nas vedno spominjajo, kaj se je hudega zgodilo, ter nas opozarjajo in vabijo, da bi mogli narediti, kar nas uči Kristus: odpuščati iz vsega srca.
Zaupajmo v božje usmiljenje in tudi sami izkazujmo usmiljenje vsakemu človeku. Samo tako bomo mogli drug drugemu pomagati na poti v lepšo prihodnost. In Božja Mati Marija, ki je Mati usmiljenja, naj nam pomaga, da bi mogli po božjem naročilu in zgledu živeti in iti na pot v prihodnost.
Sedaj bomo opravili mašo zadušnico za naše pokojne brate in sestre in prosili Gospoda, naj jim da mir in pokoj pri sebi v večnosti. Amen.