Revija NSZ

Popravek

Mar 1, 1998 - 1 minute read -

Avtor: Uredništvo NSZV pripovedi o učitelju Guni v prejšnji številki je treba popraviti tri stvari: učitelj Guna je imel osem otrok in ne sedem; njegov brat France ni hodil na trgovsko šolo, ampak je končal gimnazijo in skoraj dokončal pravne študije; na fotografiji na strani 36 niso otroci iz Izlak, ampak iz Ponikev.