Revija NSZ

Poverjeniki Zaveze v Sloveniji

Jun 1, 1999 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtor

stran: 097V Sloveniji ni poverjenikov Zaveze


Zato se obračamo na vse bralce. Zavezo izdajamo v običajni nakladi 2 600 izvodov. Pred velikimi slovesnostmi, pred slovesnostjo na Rogu in Teharjah, tudi nekoliko več. To ni malo, ni pa tudi veliko. Naš prostor je v resnici mnogo večji. Če bi jo ljudje bolj poznali - če je postkomunistični mediji ne bi zavestno zamolčevali - bi je lahko vsake tri mesece razdelili najmanj še enkrat toliko. Zato se obračamo na bralce. Kaj bralci lahko naredijo za Zavezo?
Vsakdo - ali skoraj vsakdo - lahko pridobi še enega naročnika. Nekateri pa bi se lahko tudi odločili, da postanejo njeni poverjeniki za posamezne fare ali občine, pa tudi za širša območja. Dve stvari bi jih lahko vzopdbudili k tej odločitvi. Misel, da pomagajo nekim ljudem pri stvari, ki je ne morejo sami narediti, ker so jih pobili; ion misel da je Zaveza danes edini prostor, v katerem se izreka neokrnjena resnica. Kdor Zavezo bere, ve, da je to res. Nekoč se bo to vedelo in priznalo. Bralci pa lahko postanejo tudi naši sodelavci in dosežejo, da se bo to vedelo v nekoliko večjem obsegu že danes.
Nič se ne premakne samo. In še to: če ne boš ti, ne bo nobeden!