Revija NSZ

Zaplembe premoženja v Sloveniji 1943-1952

Mar 1, 2000 - 1 minute read -

Avtor: Milko Mikola

stran: 092
Avtor: Neoznaceni avtor. Zaplembe premoženja v Sloveniji 1943-1952

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: Zaplembe premoženja v Sloveniji 1943-1952stran: 093

Delo zgodovinarja dr. Milka Mikole Zaplembe premoženja v Sloveniji 1943-1952 je temeljno delo za razumevanje totalitarnega obdovja slovenske zgodovine, saj, kot pravi avtor, brez poznavanja problematike povojnih zaplemb premoženja ni mogoče razumeti in pojasniti bistva najhujše represije, ki jo je komunistična oblast v Sloveniji v prvih povojnih letih izvajala nad svojimi dejanskimi in potencialnimi nasprotniki. Ta represija je bila namreč v veliki meri povezana ravno z izvajanjem zaplemb premoženja, zato tudi ni naključje, da se obdobje najhujše represije in obdobje izvajanja množičnih zaplemb premoženja v Sloveniji časovno povsem prekrivata.“
Knjiga je jasna, pregleda in opremljena z mnogimi dokumenti. Pisana je z znanstveno akribijo in človeško prizadetostjo. Ne dvomimo, da bo bralca, ko jo bo prebral, obšlo veselje, da se je med zgodovinarji našel človek, ki je investiral čas, znanje, občutljivost in sposobnost podoživljanja v področje, ki so se mu drugi iz nerazumljivih razlogov izogibali. In bo, ko bo stran za stranjo spoznaval stare krivice, začel bolj iz razdalje gledati na komunistične tožbe o „novih krivicah“.
Knjigo je izdal Zgodovinski arhiv Celje, obsega 300 strani in stane 8.316 SIT.