Revija NSZ

Društvena obvestila

Mar 1, 1992 - 4 minute read -

Avtor: Stane Štrbenk
Spoštovani člani! V 3. številki glasila društva smo vam posredovali nekaj obvestil. Tako bomo storili tudi v tej. Skušali bomo odgovoriti na vaša vprašanja in sporočiti društvene novosti ali odločitve, ki bi vas lahko ali morale zanimati.
Tako bi vas želeli spomniti na problematiko včlanjevanja v društvo. Ugotavljamo namreč, da pretežna večina še vedno stoji ob strani. To nas preseneča, saj vendar ni nobenih razlogov za kakršnokoli bojazen. Nesporno je, da nam številno članstvo veliko pomeni pri delu in uveljavitvi društva v javnosti. Zato vas ponovno vabimo, da v svojem okolju povabite v društvo vse preživele civilne in vojaške udeležence protikomunističnega odpora v državljanski vojni in njihove potomce in svojce ter nam sporočite njihova imena z naslovi. V zvezi s tem sporočamo tudi, da smo že začeli organizirati območne odbore po občinah in krajih. Zato vabimo člane društva, da nam sporočijo, kje želijo ali kje so pripravljeni organizirati območno enoto NSZ.
V Družini smo pred nekaj časa objavili vest, da je društvo med drugim ustanovilo tudi komisijo za reševanje socialnih problemov svojih članov in pozvala člane, da priglasijo društvu take primere. Komisija naj bi imela za nalogo ugotoviti najbolj kričeče socialne primere in jih skušala reševati predvsem z uveljavljanjem zakonitih pravic prizadetih pri pristojnih državnih organih. Vemo namreč za primere, ko prizadeti ne poznajo svojih zakonitih pravic ali pa jih ‘zaradi starosti ne morejo uveljavljati. Zato želimo to storiti v društvu in na ta način pomagati svojim članom. Na navedeni naš poziv se je odzvalo nepričakovano veliko število članov, pretežno s prošnjo za finančno podporo s strani društva. To nas je spravilo v neugoden položaj, kajti društvo nima drugih finančnih virov, kot članarino, ki pa je bolj simbolična in ne krije niti stroškov poslovanja društva in izdajanja glasila ZAVEZA. Neoziraje se na to pa bomo vse že prispele in tudi bodoče prošnje, obravnavali in jih tudi preverili z obiskom pri prizadetih. Skušali jim bomo pomagati s priložnostnimi denarnimi podporami. En vir teh sredstev vidimo tudi v organiziranju samopomoči članov. Zato smo se v društvu odločili, da ustanovimo socialni sklad, v katerega naj bi tisti člani, seveda lahko tudi nečlani, ki jim je bila sreča v življenju bolj naklonjena, prispevali kolikor pač zmorejo in tako pomagali lajšati zadnje dni življenja svojih članov. Zato vabimo vse člane -lruštva, da o tem razmislijo in se odzovejo tej akciji ter prispevajo, čeprav skromen znesek v ta sklad na žiro račun društva: 50104-678-85679, z oznako: socialni sklad. O akciji in prispevkih ter porabi vas bomo sproti obveščali.
Izvršni odbor je na zadnji seji tudi določil višino članarine za leto 1992, ki znaša najmanj 600 SLT, v katero je všteta tudi cena glasila. Za leto 1992 smo bili primorani že povabiti člane, da plačajo članarino, da bi lahko krili tekoče stroške, zlasti za prvo letošnjo številko glasila. Prosimo za razumevanje.
Izvršni odbor je določil tudi višino letošnje naročnine za glasilo za nečlane društva. Ta znaša za celo leto (štiri številke) 800 SLT, prva posamezna številka 150 SLT, ostale pa glede na takratne dejanske stroške. Za tujino znaša letna naročnina 20 USD, posamezna številka pa 5 USD, vključno s poštnino. V zvezi s tem sporočamo tudi, da je Izvršni odbor sprejel sklep o ustanovitvi časopisnega sklada, v katerega naj bi se stekala redna in podporna naročnina ter prostovoljni prispevki za redno izhajanje in stalno izboljševanje glasila ZAVEZA. Žiro račun je isti kot za članarino z oznako: časopisni sklad.
Izvršni odbor je določil, da bo letošnji občni zbor v prvi polovici maja. Na njem bomo analizirali delo društva od ustanovitve naprej, sprejeli nadaljno usmeritev in obravnavali več trenutno aktualnih tem. O vsem bomo člane pravočasno obvestili.
Prav tako je Izvršni odbor sprejel odločitev, da bo tudi letos organiziral proslavo v Kočevskem Rogu. Pričakujemo večjo udeležbo politične emigracije. Proslava je zaenkrat predvidena za nedeljo dne 5. julija. Ce se bo morebiti datum spremenil, vas bomo seveda pravočasno obvestili. Vabimo vas pa že sedaj. Povabite še druge.
Končno vabimo vse člane, da nam sporočajo svoje želje, mnenja in pripombe tudi osebno v društveni pisarni vsak četrtek od 16.-18. ure na Gospodinjski 4, 61107 Ljubljana.