Revija NSZ

ES – Sklepna stališča in zahteve Nove Slovenske zaveze

Mar 1, 2002 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorV sedanji postavitvi je Enciklopedija Slovenije v tako velikem delu ideološko prizadeta, da v celoti ni izraz avtentične duhovne, moralne, kulturne in politične identitete slovenskega naroda, ampak njena potvorba. Zato si ni pridobila legitimne pravice biti dokument narodovega samozavedanja. Stvar vsakega slovensko čutečega državljana Republike Slovenije je torej, da se v okviru civilnih in državljanskih možnosti zavzema zato, da se njena podoba spremeni v skladu s temeljno resničnostjo vseh stvari, ki se jih dotika ali bi se jih morala dotikati.
Da bi ES dobila to podobo, se morajo zgoditi naslednje nujne reči:
1. Enciklopedija Slovenije mora dobiti novo preambulo, ki bo izraz duhovnega, kulturnega in političnega stanja, ki smo ga Slovenci v civilizaciji dosegli.
2. V korpusu ES je treba: a) vključiti članke, ki jih v njej ni, a bi zaradi celostnega zajetja stvari tam morali biti, b) ideološko tendenciozne, stvarno deformirane in snovno pomanjkljive članke dopolniti, uravnotežiti in posodobiti, c) enciklopedijo razbremeniti člankov, ki v delo nacionalnega pomena ne spadajo, d) racionalizirati in uravnovesiti slikovno gradivo. Nekaj ilustracij k vsaki od naštetih točk je mogoče najti v naši anketi.
3. Ideološko pogojene velike lakune ali praznine je treba zapolniti z naslednjimi sklopi gesel:
a) KPS in priprave za revolucijo.
b) Enobe in boljševiški teror – dve modaliteti komunističnega nastopa.
c) Državljanska vojna – vzroki in posledice.
d) Komunistični masakri jeseni 1943 – preludij v povojni genocid.
e) Povojni genocid slovenske domobranske vojske in eksodus.
4. Ob škandalu, ki se je ob tako koncipirani in realizirani nacionalni enciklopediji zgodil, se morajo vznemiriti vsa senzorska vozlišča kulture: znanstvene in kulturne institucije, organizacije civilne družbe, medijska središča, in ker gre tu za veliko moralno vprašanje, Katoliška cerkev – nobena od teh entitet nima pravice, da se ne bi odzvala na krizo, ki je nastala.
5. Izvorno demokratične politične stranke so dolžne, da v državnem zboru zahtevajo parlamentarno debato o ES, ne zato, ker je država zanjo prispevala svoj denar, ampak zato, ker gre tudi tu, kakor na mnogih drugih področjih, za zaščito državljanov Republike Slovenije.
6. Dokler ne bo na voljo prenovljena, dopolnjena in posodobljena Enciklopedija Slovenije, mora sedanji glavni odbor ES izpolniti svojo kulturno in moralno dolžnost in opozoriti uporabnike obstoječe enciklopedije na njeno pogojno in omejeno uporabljivost – analogno zdravilu, ki vsebuje nevarne sestavine.