Revija NSZ

Manjkajoča gesla v eES – nekaj predlogov Nove slovenske zaveze

Mar 1, 2002 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorEna od žalostnih odlik Enciklopedije Slovenije so tudi kričeče praznine, ki jih povprečen poznavalec slovenskih stvari ne more spregledati. Tu navajamo nekaj biografskih, krajevnih in stvarnih gesel, ki najbolj vpijejo s svojo odsotnostjo. Seznami, ki sledijo, seveda niso popolni in imajo samo ilustrativno vlogo.


Biografska gesla


Ambrožič, Alojzij
Ambrožič, Vid
Arnež, Janez
Bajuk, Marko
Bastič, Alojz
Bastič, Ivan
Beranek, Jože
Berlot, Božidar
Bernik, Jože
Bevc, Ladislav
Blatnik, France
Borštnar, Janez
Bračko, Stane
Capuder, Karel
Casar, Franc
Cerkovnik, Franc
Cigan, dr. France
Corsellis, John
Čokan, Tone
Debeljak, Janko
Dežman, Josip
Dolenec, Ivan
Dolinar, France
Dolinar, Rudolf
Emmer, Franc – FanOuš
Fajdiga, Vilko
Finec, Milan
Gabrovšek, dr. Franc
Gajšek, Vlado
Geohelli, Jože
Glavač, Franc
Gogala, Ivan
Grozde, Lojze
Hočevar, Gabrijel
Ilovar, Albin
Jagodic, dr. Jožef
Jakoš, Jožko
Jeločnik, Niko
Jenko, Alojz Janez
Jevdjević, Dobroslav
Jezernik, Maksimiljan
Kikelj, Jaroslav
Komar, Milan
Koprivica, Danilo
Kranjc, Milan
Kremžar, France, ml.
Kremžar, France, st.
Križaj, dr. Peter
Kvaternik, fRANC
Kukovič, Kazimir
Legat, Leopold
Lehmann, Friderik
Lenček, Ignacij
Majdič, Fortunat
Mavser, Darko
Meršol,Valentin
Muster, Miki
Perne, Tone
Polda, Anton
Nadrah, Ignacij
Oven, Anton
Peršuh, Ivo
Peterka, Odon
Rabuza, Anton, prof.
Starc, Anton
Stepinac, Alojzij
Stepišnik, Milan
Šabič, Miloš
Šimenc, Josip
Šinkar, Anton
Škof, ing. Rudolf
Šturm, Franc
Tepež, ing. Anton
Tolstoj, Nikolaj
Urbanc, Peter
Vasiljević, Dobrivoje
Vizjak, Milko
Vojska, ing. Jože
Vošner, Pavel
Žitko, Stanislav
Župec, Franc

Krajevna gesla


Ajdovec
Barbarin rov
Begunska taborišča – posamezno

Brezarjevo brezno
Brezni pri Konfinu
Brezno pod Krenom
Brezovica pri Ljubljani
Grahovo
Hinje
HoteDršČica
Jelendol
Kanižarica
Kopišča
Kraji z domobranskimi postojankami
Kraji z vaškimi stražami
Kucja dolina
Lienz - Peggez
Macesnova gorica
Mavrlen
Mozelj
Rovte nad Logatcem
Slovenska Bistrica
Spittal
Šentjošt
Šentpavel
Tezenski gozd
Travna gora
Turjaški grad
Ujetniška taborišča – posamezno

Veliki Osolnik
Vetrinjsko taborišče
Zaprto kočevsko ozemlje
Žiglovica
Žvirče

Stvarna gesla


Črne bukve
Domobranski bataljoni – posamezno
Državljanska vojna
Eksodus
Eksplozija na Jesenicah
Exodus – politični begunci
Farne spominske plošče
Glasila politične emigracije
Glasila protirevolucije
Grobišča
Književnost protirevolucije
Komunistični teror
KOS – vojaška protiobveščevalna služba
Krivične sodbe
Kulturno prosvetna dejavnost v taboru protirevolucije
Likovna umetnost v taboru protirevolucije
Likvidacija
Logaška klavnica
Matjaževa vojska
Mladinske ilegalne protikomunistične organizacije
Montirani procesi
Morišče
Poboji in atentati med vojno
Pohorska afera
Politični umori duhovnikov
Politični umori županov
Politični zločin
Povojni poboji
Prisilno delo
Ranjenci
Rešenci iz brezen
Revolucionarno nasilje
Revolucionarno pravo
Skupina Ypsilon
Slovenija 1968, kam?
Studia Slovenica
Taboriščno šolstvo
Tajna policija
Upor domobranskih častnikov
Višarsko slovenstvo
Vlaki z domobranskimi ranjenci