Revija NSZ

Vsem bralkam in bralcem Zaveze veselo in blagoslovljeno Veliko noč

Mar 1, 2003 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtor

stran: 096


Avtor: Fra Bartolomeo. Srečanje na poti v Emavs Fra Bartolomeo

Avtor slike: Fra Bartolomeo

Opis slike: Srečanje na poti v Emavs Fra Bartolomeo


Da bi ga tudi vi srečali na kateri od svojih mnogih poti
Priporočamo
Avtor: Neoznaceni avtor. Loška dolina z Babnim poljem

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: Loška dolina z Babnim poljem


Janez Kebe
Loška dolina z Babnim poljem
II. del
Družina, 2002
Janez Keber, župnik v Starem trgu pri Ložu, v tej 659 strani debeli knjigi nadaljuje svoje pomembno zgodovinsko delo. V prvi knjigi je obdelal zgodovino župnij Stari trg in Babno polje, tu pa se je lotil zgodovine hiš 25 vasi in naselji. Posegel je več kot 200 let nazaj v preteklost, pa vendar ostal pozoren tudi do polpreteklega in sedanjega časa.
Z izredno natančno analizo dogodkov okrog uboja starotrškega kaplana Franca Kramariča, septembra 1942, avtor argumentirano ovrže tudi od zgodovinarjev ponavljane lažio njegovem sodelovanju z okupatorjem. V obsežnem poglavju Župnijska kronika opisuje med dogodki zadnjih let tudi romanja v Rog in Teharje, pod naslovom Znamenja in kapelice pa poleg starodavnih in med vojno podrtih znamenj našteje tudi nekatera nova ob breznih loških gozdov. Sicer pa vzemite knjigo in se sami prepričajte.