Revija NSZ

NSZ – Izjave in dokumenti

Jun 1, 2003 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorZaradi presežne vloge, ki jo ima v slovenskih razmerah zakon o vojnih grobiščih, smo se odločili, da predsednika vlade RS Antona Ropa in predsednika SLS Franca Buta opozorimo na komaj predvidljive posledice, ki bi jih imelo sprejetje zakona v predlagani obliki. Nobeden od obeh naslovnikov na pismo ni odgovoril.