Revija NSZ

Pismo predsedniku vlade

Jun 1, 2003 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorGospod
Anton Rop
Predsednik vlade Republike Slovenije
Ljubljana
Spoštovani gospod predsednik!
Kakor smo izvedeli iz medijev, bo vlada v četrtek, 10. aprila, obravnavala besedilo predloga zakona o grobiščih, kot ga je bilo pripravilo ministrstvo za delo.
Ker pomen tega zakona presega ureditev določenega področja v tem, da mu njegova moralna, kulturna in politična vloga daje značaj najpomembnejšega akta Republike Slovenije po osamosvojitvi, Vas želimo, gospod predsednik, najresneje opozoriti na zgodovinsko odgovornost, ki jo vlada z oblikovanjem in sprejetjem tega zakona jemlje nase. Katerikoli vlada, ne samo ta, ki jo vodite Vi in ki stoji na koaliciji, ki je zaradi svojega ideološkega vzgona v nevarnosti, da v predlaganem zakonskem dokumentu vidi možnost za svoje parcialne interese in perspektive, vsaka vlada, ponavljamo, bi se ob besedilu s tako presežnim pomenom, ko je ta, morala prepustiti zgolj logiki, ki jo zahteva dobro države. Gre za stvar, ki je zaradi gospodarskih in zunanjepolitičnih vprašanj, ki trenutno zaposlujejo Vas in Vašo vlado, moda niste zagledali, zato Vas moramo opozoriti na njeno komaj predstavljivo velikost. Če bo zakon o grobiščih sprejet v besedilu, ki Vam je bilo poslano, bo to ponovitev oziroma dopolnitev dejanja, ki se je zgodilo leta 1945. Genocid bo dobil politično potrdilo – tam fizična smrt tisočev ljudi, tukaj odvzem ali poneverba njihovih identitetnih dokumentov. Prepričani smo, da kljub ideološki usmeritvi, za katero ne dvomimo, kakšna je, Vi in Vaša vlada ne bosta dovolila zgodovini, da Vam zapiše oceno, za katero ste v nevarnosti, da jo boste tako izsilili.
Spričo povedanega, Vam, gospod predsednik, predlagamo, da začnete nov postopek za oblikovanje zakona, pri katerem ne bo izključena NSZ, kot je dosledno bila do sedaj.
S spoštovanjem!
NOVA SLOVENSKA ZAVEZA
Predsednik
Anton Drobnič
Ljubljana, 9. aprila 2003