Revija NSZ

Poverjeniki Zaveze v zdomstvu

Dec 1, 2003 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtor* I. ARGENTINA Lovro Jan Albarracin 755 8400 Bariloche Rio Negro Argentina

  • Marjan Šušteršič Gral. Vacca 995 1686 Hurlingham Argentina

  • Slavko Urbančič Ramon L. Falcon 4158 1047 Buenos Aires Argentina

  • II. KANADA Anton Štih 20 Rufford Rd Toronto, Ontario MBW 4V6 CANADA

  • III. ZDRUŽENE DRŽAVE Slovenska pisarna Anton Oblak 6114 Lausche Av. Cleveland, OHIO 44103, USA