Revija NSZ

Pismo predsedniku državnega sveta

Dec 1, 2004 - 1 minute read -

Avtor: Anton Drobnič

stran: 101
stran: 102

Spoštovani gospod predsednik DS RS,
zvedeli smo, da je Državni svet RS za četrtek 11. t. m. sklical strokovni posvet o žrtvah vojne in revolucije in nanj povabil večje število organizacij in oseb, ki na razne načine obravnavajo to temo. NOVA SLOVENSKA ZAVEZA in njeno glasilo ZAVEZA se z vprašanji, ki bodo predmet tega strokovnega posveta, načrtno in intenzivno ukvarja že 15 let ter ima kar nekaj ljudi, ki poznajo to področje polpretekle zgodovine tako iz lastnih izkušenj kot iz dolgoletnega zbiranja in preučevanja podatkov o žrtvah revolucije. Zato nas, spoštovani gospod predsednik, čudi, zakaj k aktivnemu sodelovanju na posvetu ni bila povabljena tudi NSZ ali kateri od njenih v javnosti znanih članov. Vljudno prosimo za pojasnilo.
S spoštovanjem!
NOVA SLOVENSKA ZAVEZA