Revija NSZ

Iz pisma Edvarda Kardelja Josipu Brozu dne 14. decembra 1942, Jesen 1942, str. 559:

Mar 1, 2005 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtor»Glede na to: v našem boju, ali bolje v naših »vojnih ciljih« smo jasno sprejeli zahtevo za priključitev celotne Primorske s Trstom kot avtonomnim mestom in Koroške s Celovcem. Če tega ne bi storili, je že sedaj popolnoma jasno, da bi dali orožje v roke mihailovićevcem, ki v svoji ilegalni literaturi zahtevajo vse mogoče. Razen tega smo to vprašanje v vodstvu precej prediskutirali in prišli do zaključka, da so vse te zahteve pravilne s stališča pravice vsakega naroda do samoodločbe. Tako Trst kot Celovec sta popolnoma obkrožena s slovensko okolico, kar je tudi Lenin imel za odločilno dejstvo pri opredeljevanju mest. V socializmu seveda to vprašanje sploh ni važno niti bi se za nas ne postavljalo. Toda mi smo na stopnji narodnoosvobodilne vojne, pa moramo zaradi tega ta vprašanja postavljati tako, kakor se postavljajo v okviru kapitalizma. Od tod izhaja naše sedanje stališče nasproti Trstu.«
(Poudarki ur. Zaveze)