Revija NSZ

Popravki

May 1, 2005 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtor

stran: 097Avtor: Neoznaceni avtor.

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike:


V Zavezi 41 smo prispevek dr. Kajetana Gantarja pospremili s fotografijo 5. razreda begunske gimnazije v Peggezu. Takrat nismo mogli seznaniti bralce z vsemi imeni, danes pa to lahko naredimo. Posredoval nam jih je bralec iz Argentine prek Alojza Starmana iz Špitala.
Na sliki, ki jo znova objavljamo, sedijo od leve proti desni Zora Velikonja, Milči Lekan, prof. Roman Pavlovčič, Marija Lekan, Anica Smolič. Stojijo pa: v prvi vrsti Francka Zupančič, Slava Židan, Marija Božnar, Boža Žužek, Ljudmila Ambrožič, Boža Sevšek, Nada Klemente, Anica Slemc, Julka Bohinc in Renata Ašič. V drugi vrsti: Peter Rant, Peter Krajnik, Ciril Turk, Joško Meršol, Kajetan Gantar, France Buh, Roman Henigman in Joško Jenko. V tretji vrsti: Pavle Mehle, Roman Erčulj, Janez Strah, Joško Kastelic, Lojze Ambrožič, Janez Jeglič in Stane Jerebič.
Nekateri so že pokojni. Roman Erčulj je umrl že leta 1947 v Špitalu. Peter Rant, Janez Strah, Peter Krajnik in prof. Roman Pavlovčič pa pozneje v Argentini. Duhovnika sta postala Ciril Turk in Lojze Ambrožič.

Uredniška pripomba: Vidovskega župana Antona Tekavca niso ubili v Iškem Vintgarju, kot je navedeno v članku Vanje Kržan v prejšnji številki Zaveze, ampak v domači hiši v Tavžljah.