Revija NSZ

Slovenske refleksije

May 1, 2005 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtor

stran: 010
stran: 011

Vsi ljudje po naravi težijo za tem, da bi vedeli. Tako se glasi prvi stavek Aristotelove Metafizike, zelo stare in zelo ugledne knjige. Besedo vedeti je tu treba vzeti v vsem obsegu in z vsem rešpektom: vedeti ne samo kaj, ampak tudi kako, zakaj in čemu – ne samo kaj poznati, ampak tudi razumeti. Velikost besede razumeti je v tem, da se od nje, kadar se uresniči, čutimo odrešene. Razumetje je vedno velika tolažba. Da bi za bolečino, ki jo je prineslo to, kar se je slovenskim katoličanom zgodilo v dvajsetem stoletju, prišla še tolažba, ki je v razumetju, smo naprosili nekaj prijateljev, naj svoje razumetje tistih reči, priobčijo tudi nam.