Revija NSZ

Kdo so akademiki na sliki na strani 89 v zavezi 56

Sep 1, 2005 - 3 minute read -

Avtor: Jože Kočar
Avtor: Neoznaceni avtor.

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike:Binkoštni zbor Stražarjev 25. maja 1942, dan pred umorom dr. Lamberta Ehrlicha.


Na predlog urednika, da bi s skupnimi močmi mogoče še našli imena za akademike na zgornji sliki, so se oglasili: Ema Pogačar, Avguštin in Marija Kuk, Peter Klopčič iz Kanade, Stanislav Vrečar s Koroškega, Janez Arnež, Zvonko Grahek, Zorko Simčič in Marija Grošek iz Slovenije. Za pomoč se vsem iskreno zahvaljujemo.
Avguštin in Marija Kuk pišeta:
Vse odkar sva prejela zadnjo številko Zaveze se ukvarjava z identifikacijo udeležencev B. Z. (binkoštnega zbora) 1942 in prilagava imena, ki jih poznava. Upava, da Vam znajo priti prav. /…/
Ema Pogačar po elektronski pošti sporoča:
Zanimiva slika v Zavezi na 89. strani. Žal, ko moje sestre Lee Urbanc ni več, ona je poznala vse. Imena vam bomo našli. Jaz se jih nekaj spomnim, samo sem bila premajhna. /…/
Za začetek, več pa malo kasneje, ko srečamo koga iz tistega časa. Bomo vse še enkrat opisali in prekontrolirali, da ne bo napak!
Marija Grošek, rojena Vidic, je bila soseda Franceta Vovka, doma iz Dolenje vasi pri Polici. Bilo je 5 bratov. Živi samo še brat Stane Vovk v Kanadi.
Avtor: Neoznaceni avtor.

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike:


Zvonko Grahek piše, da so med fotografiranci trije, ki so bili v mladčevski delegaciji pod vodstvom škofa Rožmana pri papežu Piju XI. julija 1938: Anton Štukelj, Rado Lenček in Franc Kvaternik.
Kot pripomoček smo izdelali spodnji silhuetni obris oseb s številkami. Rezultat je boljši, kot je bilo mogoče pričakovati. Razviden je iz tabele na naslednji strani.
1 Radanovič Anton
2 Ilija Alojzij, + Venezuela
3 Loh Maks
4 Ložar Janez
5 Ložar Slavko, 1910-1945
6 Bertalanič Janez
7 dr. Natlačen Marko, 1886-1942
8 dr. Ehrlich Lambert, 1878-1942
9 p. Ramšak Florijan S.J.
10 Casar Franc-Ferko, 1910-1943
11 Žebot Franc
12 Verbic Pavle
13 Poštuvan Matej
14 Žebot Ciril
15 Kalan Peter, +1945
16 Fašun Franc
17 ?
18 Šegula Martin
19 Ocvirk Maks
20 Lipovšek Tone (Silvo?)
21 Junež Stanko + v Sloveniji
22 Planinšič Jože
23 Kos Janez (Cico)
24 ?
25 Šegula Jože, 1921-1943
26 Štibilj Boris, 1921-1945
27 Humar Polde ?
28 Senica Janez, + v Kanadi
29 Štukel(j) Anton
30 Berkopec Anton
31 Mastnak Maks, 1912-1945
32 Pajk Stane, živi v Kanadi
33 Gregorič Alojzij, živi v ZDA
34 Simčič Mirko, 1918-1944
35 Puhan Karel ?
36 Skebe Ciril (Ciko), + Bs. As.
37 ?
38 Muhr Oto, + ZDA
39 Korošec Blaž
40 Gorjan
41 Perne Tone, 1914(8)-1943
42 Horvat Jože
43 Karlin Lojze, 1922-1945
44 Potočnik Gabrijel
45 Štrancar Marjan
46 Kompare Tone, 1909-1945
47 Šercelj Alojz
48 Judnič Stane, 1922-1945
49 Megler Saša
50 Pucko Vinko
51 Porovne France, živi v Kanadi
52 Ostronič Lojze (Tone) , + 1945
53 Dimnik Maks, živi v Argentini
54 Kurbus Armin (Minče)
55 Škof Viki
56 Kvaternik Franc
57 Sfiligoj Dušan Janez, 1922-1945
58 Frumen Ernest
59 ?
60 Jereb Jernej, 1919-1943
61 Klauž Leopold (Leo)
62 Lenček Rado
63 Krek Slavko
64 Vrečar Stanislav, živi na Koroš.
65 Vovk France, + v ZDA
66 Cimerman Stanko, 1921-1943
67 Kimovec France, + v ZDA
68 Flisar Franc (Švejk)
69 Leskovar Ludvik (Lujo)
70 Zadnikar Vilibald, živi v ZDA
71 Bajec Viktor
72 Mejač Konrad
73 Dolinar Zvone
74 Čop Leopold
75 Natlačen Marko ?
76 Ferkulj Jože ?
77 ?
78 Krepfl Janez ?
79 ?
80 Kralj Tone, 1909-1945
81 Tomažič Ludvik ?
82 ?

83 Pipan Tone, 1922-1943
84 Kuk Avguštin, živi v Kanadi
85 Koren Franc
86 Rus Jože
87 Jalovec Maks, 1923-1944
88 Koželj Lojze
89 ?
90 Ziherl Stane, 1921-1945
91 Zemljič Andrej, + v internaciji ?
92 Kovačič Franc
93 Kavčič Zlatomir
94 Rogelj Tone, 1916-1943
95 Zakrajšek Jože, 1922-1943 ? ali Erzetič Slavko ali Krepfl ???