Revija NSZ

K Aktualnemu kulturnopolitičnemu komentarju

Sep 1, 2006 - 1 minute read -

Avtor: France Dolinar

stran: 112
Misel, ki jo zapisal znani slovenski zgodovinar France Dolinar na začetku svoje knjižice SLOVENSKA DRŽAVNA MISEL, Špital ob Dravi 1948, v kateri je ob stoletnici »pomladi narodov«, vizionarsko opozoril, da se Slovenci ne smemo zadovoljiti samo z narodno samostojnostjo, ampak moramo terjati in doseči tudi politično samobitnost, svojo neodvisno državo.
Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da so te besede bile napisane v času, ko je bila stvar, za katero so se bojevali slovenski katoličani, na najnižjem dnu, in njihov avtor ni bil samo brez knjig in dokumentov, ampak je le z velikim odrekanjem dobil toliko papirja, da je nanj napisal razpravo, na čelu katere stojijo.

»Spisan daleč od domovine in njenih zgodovinskih virov bi bil ta spis rad le pričevanje politične volje prve slovenske politične emigracije, ki hoče služeč edino Domovini in Slovenski Državi nadaljevati delo očetov in popolnoma uresničiti njih najdražji sen Zedinjene Slovenije.«