Revija NSZ

Iz poročila izvršnega odbora OF Borisa Kidriča decembra 1942 centralnemu komiteju komunistične partije Jugoslavije

May 1, 2007 - 3 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorOdnosi v OF


Jedro OF sestavljajo KP, Sokoli in krščanski socialisti. S Sokoli so sklenjeni najdaljnosežnejši sporazumi. Ne smatrajo se za politično organizacijo, brez pomislekov priznavajo avantgardno vlogo in politično vodstvo KP. Svojim so dovolili in jim priporočajo, da stopajo v partijo. V drobnih praktičnih vprašanjih se vendarle pogosto kaže njihova tendenca, da bi se KP »glajhšaltala« z OF. Ta tendenca za sedaj ni nevarna in se jo lahko postopoma v vseh posameznih primerih odstranjuje. Obstojijo vsi pogoji, da gredo Sokoli z nami celo v poslednjo etapo: 1. ker je njihovo borbeno jedro že zajeto v partiji; 2. ker je njihovo sedanje vodstvo najbolj energično prelomilo s prejšnjim »jugoslovanskim« vodstvom; 3. ker so izrazito sovjetofilsko razpoloženi. – Socialno Sokoli predstavljajo tiste plebejske malomeščanske množice, ki se lahko v sedanjih splošnih pogojih kapitalističnega razvoja uporabijo kot rezerva proletariata.
Kar se krščanskih socialistov tiče – je perspektiva manj jasna. Socialno so izraz revolucionarnih – demokratičnih procesov v katoliških slovenskih množicah. Razpoloženi so iskreno sovjetofilsko. Nekaj jasnih »zahodnih« tendenc pri njih sedaj ni. Priznavajo avantgardno vlogo partije in se odrekajo ustanovitvi lastne politične stranke. (Sicer tega razumljivo nikomur ne postavljamo kot pogoj sodelovanja v OF.) Praktično se vendarle izpreminjajo v neko novo krščansko-socialistično stranko. Trenja na terenu so z njimi najpogostejša. Programatično so za sovjetski režim. Njihovo vodstvo meni, da bo s svojo revolucionarnostjo dokazalo, da vera ni škodljiva za sovjetsko oblast. V ugodnih pogojih bo lahko krščansko-socialistična skupina šla z nami celo v poslednjo etapo. Istočasno je treba imeti pred očmi, da lahko prav ta skupina naši buržoaziji služi v odločilnih trenutkih kot rezerva, okrog katere se bo zbrala vsa reakcija. Da utrdimo pozicije za nas ugodnih procesov v tej skupini, se zelo trudimo za odbor delavske enotnosti, kjer sodelujejo tudi njihovi delavci, ki jih je še vedno nekaj.
V sedanjem položaju oboroženega nastopa bele garde in njene demagogije s katoliško vero – so krščanski socialisti za nas prava »zlata jama«.
Hegemonija partije v OF je še vedno popolnoma zagotovljena. Vojska, tehnika in Varnostna služba so v naših rokah. Terenski odbori so v glavnem v naših rokah, zaradi tega ker je partija najbolj aktvina in vzdržljiva. Politične in organizacijske zveze Izvršnega odbora OF s terenom so tudi v naših rokah. (Peter je sekretar IO, zradne zveze z okrožnimi odbori OF vzdržujejo partizanske patrulje ali partijska tehnika.) Linijo CK smo doslej v Izvršnem odboru še vedno v celoti izvedli. Seveda se v zvezi z novimi težavami našega dela in z bližnjim koncem množe tudi težave z zavezniki, vendar je stvar še vedno trdna.
CK KPS misli, da je na sedanji stopnji našega boja od partije odvisno, ali bo znala zadržati svoje zaveznike in istočasno utrditi svoje pozicije.
Smrt fašizmu – svobodo narodu!
(Jesen 1942, str. 574–575)