Revija NSZ

Dodatek

Sep 1, 2007 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorČlan predsedstva Jugoslavije Stane Dolanc:
TADA NISMO STRALJALI NIKOGA. SVI TI ZAROBLJENICI SU ODVEDENI U MARIBOR, GDE JE VEČINA ODMAH PUŠTENA. ZAROBLJENCI, KOJI SU TADA BILI U NAŠIM IMPROVIZOVANIM LOGORIMA, DOBIVALI SU HRANU KAO ŠTO SU JE DOBIVALI I NAŠI VOJNICI, LEČILI SU JIH NAŠI LEKARI I POSTUPALI SMO S NJIMA HUMANO.
(Završne operacije za oslobodženje Jugoslavije, Beograd, 1986, str. 801 / 801)