Revija NSZ

Pismo varuhinje človekovih pravic RS

Sep 1, 2008 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorProf. Justin Stanovnik odgovorni urednik glasila Zaveza
Ljubljana, 19. junija 2008
Spoštovani!
Na podlagi 26. člena zakona o medijih (Zmed, Uradni list RS, št. 352001) vam posredujemo zahtevek za popravek informacij v prispevku v Zavezi št. 69 na strani 4. Prosim, da priloženo pojasnilo objavite skladno z določili Zmed.
»Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik zavrača neutemeljene in žaljive navedbe urednika glasila Zaveza, zapisane v istoimenovani reviji številka 69, naj po njenem prepričanju pobiti v Kočevskem Rogu ne bi bili vredni posebnega spominskega dne. Gospod Justin Stanovnik varuhinje ni nikoli povprašal za mnenje o tem. Omenjanje njenega zavzemanja za obeležitev spominskega dne za žrtve holokavsta ima zelo jasno ozadje. Varuhinja je velikokrat vabljena na razne prireditve ali slovesnosti kot častna gostja. Takšnim vabilom se odzove praviloma takrat, ko oceni, da država na določenem področju še ni storila pričakovanega. Ob takih priložnostih se običajno izpostavijo nerešena vprašanja določene skupine ljudi, kar varuhinja sprejme kot pobudo. Ena takšnih pobud je bila povezana s sklepom o razglasitvi (mednarodnega) spominskega dneva na žrtve holokavsta, s katerim je vlada po mnenju pobudnikov nerazumno dolgo odlašala. Varuhinja je zato vprašanje o tem naslovila na vlado, ki jo je kmalu zatem obvestila, da je bil sklep sprejet.
Na slovesnost v spomin na pobite v Kočevskem Rogu varuhinja ni bila povabljena. Ne glede na to, pa odločno obsoja vse izvensodne poboje po končani drugi svetovni vojni. Morda bo za bralce Zaveze zanimiva vsebina govora varuhinje ob 63. letnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj, kjer je bila slavnostna govornica. Govor je objavljen na spletni strani www.varuh-rs.si.«
Nataša Kuzmič
Vodja odnosov z javnostmi