Revija NSZ

Razdeljeni spomin združene Evrope

Mar 1, 2009 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorV petek, 6. junija 2008, sta senator Martin Mejstřik in Jana Hybášková, članica Evropskega parlamenta, predstavila angleško in češko verzijo Praške deklaracije, ki jo je sprejela mednarodna konferenca Evropska vest in komunizem, ki je potekala od 2. do 3. junija 2008 v senatu Češke republike.
Konferenco je gostil senatni komite za vzgojo, znanost, kulturo, človekove pravice in peticije pod okriljem Alexandra Vondra, namestnika predsednika vlade Češke republike za evropske zadeve.
V preambuli postavlja Praška deklaracija nujno zahtevo po soočenju s komunistično ideologijo in s preteklimi in sedanjimi komunističnimi režimi v evropskem in mednarodnem merilu. Deklaracija ugotavlja, da je komunistična ideologija neposredno odgovorna za zločine proti človečnosti; da obstajajo bistvene sličnosti med nacizmom in komunizmom; da mnogi storilci komunističnih zločinov še niso bili postavljeni pred sodišče; da se mnoge komunistične partije še niso opravičile za svoje zločine in da imajo milijonske žrtve komunizma isto pravico do priznanj kot žrtve nacizma. Deklaracija tudi ugotavlja, da petina človeštva še vedno trpi v težkih življenjskih pogojih, ki so jih uveljavile različne komunistične diktature.
Praška deklaracija, ki je naslovljena na vse evropske narode in na vse evropske politične institucije, vštevši vlade in parlamente držav, Evropski parlament, Evropsko komisijo, Svet Evrope in druga pomembnejša mednarodna telesa, je oblikovala devetnajst zahtev.
Sklenjeno je tudi bilo, da bo drugo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta marca 2009 postavilo na dnevni red točko Evropska vest in komunizem. Tudi, da bo 18. marca 2009 Evropski parlament organiziral javno debato z delovnim naslovom Evropska vest in zločini totalitarnega komunizma: dvajset let po tem.