Revija NSZ

Odlomek knjige »Pohorska afera«

Mar 1, 2010 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtor
Po komunistični ideologiji, ki je imela status verske dogme, je bila možna izvedba revolucije le popolnoma po vzoru na boljševistično revolucijo leta 1917 in rusko državljansko vojno v letih 1917–1920. Sistematični del te revolucije je bil rdeči teror nad nasprotniki revolucije, kamor so spadali vsi, ki se niso strinjali s komunisti. Ta teror je izvajala bojševistična varnostna služba Čeka, ki je nosila glavno vlogo pri izvedbi revolucije. Ker je KPS 2. svetovno vojno videla kot priložnost za izvedbo revolucije, je KPS v 2. svetovni vojni organizirala svojo Varnostno-obveščevalno službo, ki je bila organizirana in je delovala popolnoma po vzoru sovjetskih varnostnih služb. KPS se je z delovanjem sovjetskih varnostnih služb seznanila prek svojih članov, ki so o tej tematiki študirali v SZ in prek udeležencev španske državljanske vojne. Ta služba je bila popolnoma pod nadzorom KPS in v njej so lahko sodelovali le preverjeni partijci.
Posebno varnostno službo je KPS organizirala tudi v partizanskih enotah. Le-te je KPS organizirala popolnoma po vzoru mednarodnih brigad v španski državljanski vojni. Komunisti so si zagotovili nadzor nad mednarodnimi brigadami s posebnimi varnostnimi službami, ki so delovale znotraj mednarodnih brigad. Po vzoru mednarodnih brigad je KPS v partizanskih enotah ustanovila posebno protiobveščevalno službo, ki je bila neke vrste vojaška policija. Sam obstoj te organizacije je bil strogo zaupna skrivnost. Za obstoj te organizacije v posamezni vojaški enoti nista smela vedeti niti poveljnik niti politični komisar. Protiobveščevalna služba je bila formalno samostojna organizacija, dejansko pa je bila del VOS, kar je bila seveda strogo zaupna skrivnost.

Avtor: Neoznaceni avtor. Zelo priporočamo! Dobite jo v Študijskem centru za narodno spravo, Tivolska 42, Ljubljana

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: Zelo priporočamo! Dobite jo v Študijskem centru za narodno spravo, Tivolska 42, Ljubljana