Revija NSZ

Slovenska nova maša sredi boljševiškega terorja

Sep 1, 2011 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorAvtor: Neznani avtor. Izročanje novomašnega križa

Opis slike: Izročanje novomašnega križa


Avtor: Neznani avtor. Sprevod v cerkev

Opis slike: Sprevod v cerkev


Avtor: Neznani avtor. Orate, fratres – molite, bratje

Opis slike: Orate, fratres – molite, bratje


Avtor: Neznani avtor. Novomašno kosilo: z desne Franc Škvarča (+ 1945 Teharje), Lojze – Bernard Slovša, Jakob Jerman (+ 1945) in Jože Kvas; stojita učiteljica Betka Nagode (+ 1942) in Anica Žakelj (+ 1945 Teharje)

Opis slike: Novomašno kosilo: z desne Franc Škvarča (+ 1945 Teharje), Lojze – Bernard Slovša, Jakob Jerman (+ 1945) in Jože Kvas; stojita učiteljica Betka Nagode (+ 1942) in Anica Žakelj (+ 1945 Teharje)


Avtor: Neznani avtor. Ožja novomašnikova družina: z desne mama Marija, hči Marjanca (+ 1942), novomašnik, svak Jakob Šubic (+ 1942) in sestra Albina (+ 1942)

Opis slike: Ožja novomašnikova družina: z desne mama Marija, hči Marjanca (+ 1942), novomašnik, svak Jakob Šubic (+ 1942) in sestra Albina (+ 1942)


Avtor: Neznani avtor. Požgana Možinetova domačija

Opis slike: Požgana Možinetova domačija


Avtor: Neznani avtor. Osiroteli Bradeškovi otroci s teto Mici pred razvalinami domače hiše

Opis slike: Osiroteli Bradeškovi otroci s teto Mici pred razvalinami domače hiše


Avtor: Neznani avtor. Osiroteli Šubičevi otroci s staro mamo ob krstah obeh staršev, tete Albine in dekle Francke

Opis slike: Osiroteli Šubičevi otroci s staro mamo ob krstah obeh staršev, tete Albine in dekle Francke