Revija NSZ

Domobrančev novoletni sonet

Dec 1, 2011 - 1 minute read -

Avtor: Stane Bračko
Nasméjal sem se klicem tvojih papagajev,

naljubil se lepote tvojih ustnic,

vsega življenja vrata snel s tečajev,

razvriskan v zvoku godčevskih predpustnic.


Zdaj sem v korak spremenil hoje lahne,

ogrnil s suknjo se vojaških barv,

naperil bajonet, ki smrt zamahne,

slovo bom dal neskrbnostim in čaru


ljubezenskih samot, dokler se domovina

ne nasmehlja kot ljubica šestnajstih let.

Prešel bom rojstni kraj, odšel bom v svet


pojoč koračnice, da zazveni sinjina

drgetajočega neba in vstane rod moj spet

in znova zadehti v oživljen cvet.


Avtor: Neoznaceni avtor.  … da vstane rod moj spet in znova zadehti v oživljen cvet

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: … da vstane rod moj spet in znova zadehti v oživljen cvet