Revija NSZ

Izjava o možnosti in pomenu sprave

Dec 1, 2011 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorV Celju in delno v Ljubljani je v organizaciji Teološke fakultete Univerze v Ljubljani od četrtka, 3., do nedelje, 6. novembra 2011, potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom The possibilities and meaning of reconciliation (Možnosti in pomen sprave). Udeleženci so ob tej priložnosti pripravili tudi naslednjo izjavo.

Izjava


Udeleženci mednarodne znanstvene konference z naslovom Možnosti in pomen sprave pozdravljamo vsa prizadevanja, da se spravni procesi v Sloveniji in v svetu nadaljujejo, poglabljajo in utrjujejo. Ker so pogoj in nujnost za preživetje slovenske in svetovne družbe, si prizadevamo raziskovanja širiti tudi v družbeni prostor. Veseli smo podpore akademskih in drugih ustanov, kot so Evropska akademija znanosti in umetnosti v Salzburgu, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, parlament EU, Študijski center za narodno spravo, in vseh ostalih, ki podpirate naša prizadevanja. Z zavzetim delom in vztrajnostjo posameznikov in skupin lahko delujemo v smer poprave preteklih krivic in omogočamo vsem posameznikom spoštovanje njihovega človeškega dostojanstva. V tem smislu soglasno pozdravljamo ugotovitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da pomenijo totalitarni simboli kršenje človekovega dostojanstva in jih je zato treba odstranjevati. Volja do resnice in pravičnosti, s katero ne dopuščamo kakršnega koli kršenja človeškega dostojanstva, je pot k resnici in spravi vseh ljudi. Želimo, da bi prizadevanja ljudi temeljila na tem spoznanju in volji. V svojih nastopih in delovanju si bomo prizadevali, da spoštujemo in upoštevamo dostojanstvo vsakega človeka in da v svojem delovanju nikogar ne žrtvujemo za kakršne koli cilje. Menimo, da je tako delovanje v vzgoji, politiki, gospodarstvu, skratka na vseh področjih človekove osebne in družbene dejavnosti, pogoj za spravo in sodelovanje ter tako za uspeh družbe.