Revija NSZ

Prebudimo Slovenijo!

Dec 1, 2011 - 2 minute read -

Avtor: Matija Cencelj
V aprilu letošnjega leta je splošni občutek, da bi se v vse težjih razmerah, v katerih je naša domovina, morali slovenski kristjani aktivirati, prerasel v idejo, da se v ta namen osnuje državljanska pobuda, ki naj zajame čim širši krog slovenskih kristjanov. Od vsega začetka je to pobudo vodil g. Jože Strgar, prvi ljubljanski župan v samostojni Sloveniji in pobudnik društev Slovenski katoliški izobraženci in Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije. Iniciativno srečanje te pobude je bilo 21. maja pri sv. Jožefu v Ljubljani, nanj je bilo vabljenih okrog štirideset oseb, ki so kot kristjani na tak ali drugačen način delovali v slovenskem javnem življenju. Na tem srečanju so se seznanili s pobudo in se pogovorili o nadaljnjem delu. Osnoval se je delovni odbor za pripravo prvega javnega srečanja pobud, načeloval mu je g. Strgar. Pobuda je dobila tudi svoje ime – Prebudimo Slovenijo!
Na Otočcu je bil 18. septembra prvi javni zbor pobude, ki se je imenoval Zbor kristjanov, v vabilih pa so bili nanj povabljeni tudi drugi ljudje dobre volje, ki sprejemajo krščanske vrednote – vrednote, ki so nas oblikovale in ohranile kot samostojen evropski narod. Cilj tega srečanja je bilo slovenski javnosti predstaviti oceno položaja naše družbe, kot jo vidi glavni tok slovenskih kristjanov, in predstaviti tudi vsaj nekatere korake, ki bi jih kristjani morali narediti za izboljšanje stanja. Glavna govornika sta bila prof. Justin Stanovnik (Slovenija, kje si, kaj se je s teboj zgodilo?) in prof. dr. Žiga Turk (Iščemo pot v pravo demokracijo in vsestransko uspešnost), s krajšimi prispevki pa so sodelovali prof. dr. Lovro Šturm, dr. Janez Gril, ga. Mojca Kucler Dolinar, mag. Aleš Primc, prof. dr. Anton Meden, g. Matej Cepin, g. Lenart Rihar, prof. Lojze Peterle in dr. Marko Terseglav. Zboru je prisostvovalo več kot šeststo ljudi. V novembru sta sledila tudi področna zbora pobude v Mariboru in Murski Soboti.
Medtem so se razmere v Sloveniji zaostrile, državni zbor je bil razpuščen, tako se je drugi zbor v Zavodu sv. Stanislava 12. novembra pripravljal že v predvolilnem obdobju, še vedno pa je pobuda želela združevati vse kristjane in ljudi dobre volje. Glavni govorniki drugega zbora so bili dr. Tamara Griesser Pečar (Pogled na Slovenijo iz Evrope), Urška Makovec (Kulturni in politični temelji Slovenije) in dr. Bojan Žalec (Pasti slovenske družbe). Krajše prispevke so imeli g. Milan Gregorič, dr. Ivo Kerže in mag. Bernard Brščič, akad. dr. Janko Kos pa je sklenil zbor s predavanjem Pomladne stranke, na vrsti ste.
Avtor: Neoznaceni avtor. Jože Strgar, organizator Otočca I in Otočca II

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: Jože Strgar, organizator Otočca I in Otočca II