Revija NSZ

Predlog deklaracije sprejet 14. 11. 201 na sestanku »Pobude za zakonsko ureditev komunističnih zločinov«.

Mar 1, 2012 - 3 minute read -

Avtor: Marta Milena Keršič

stran: 094Predlog deklaracije


sprejet 14. 11. 201 na sestanku »Pobude za zakonsko ureditev komunističnih zločinov«.
Podpisniki – Praga, ambasada republike Madžarske
»Iskreno si prizadevajoč, da bi jasno povedali, kaj so komunistični zločini, in omogočili zadoščenje za neskončno trpljenje pod totalitarnimi komunističnimi režimi, ki je prizadelo milijone državljanov, prosimo vsa zakonodajna telesa bivših komunističnih držav, da sprejmejo učinkovite zakonske norme, ki bodo omogočile kaznovanje komunističnih zločincev in odpravo vseh privilegijev, ki jih še uživajo.«

O dokončni verziji te deklaracije se bo razpravljalo na sestanku, ki bo decembra 2011.
Praški akademski klub 48
Pražský akademický klub – PAK

Festival MENE TEKEL in Deklaracija 2012


V Pragi je konec februarja 2012 potekal 6. mednarodni kulturni festival z naslovom MENE TEKEL, katerega namen je ozaveščati ljudi za boj proti totalitarizmu, zlu in nasilju. Na ogled je ponudil dokumentarne filme, pogovore, srečanja, razstave in koncerte. MENE TEKEL festival se je prvič odvil pred šestimi leti, kot odziv na pomanjkljivo zanimanje ljudi za usodo političnih zapornikov in zaradi nezadostnih informacij in zmožnosti, da bi se otroci o tem obdobju učili v šolah.
Zdenek Bohac, vodja Praškega akademskega kluba 48 je predstavil pobudo za pravno korekcijo komunističnih zločinov, vključno z Deklaracijo, v kateri poziva nekdanje komunistične države, da vzpostavijo zakonodajo, ki bo omogočila pravično kaznovanje komunističnih zločincev in ukinitev vseh prednosti, ki jih lahko nekdanji priviligirani še vedno uživajo.
Deklaracijo 2012 o pravni obravnavi zločinov komunizma, so v Pragi 17. januarja letos podpisali predstavniki 17 čeških nevladnih organizacij, med njimi Praški akademski klub 48, Združenje političnih zapornikov, Združenje internirancev v delovna taborišča, Združenje razlaščenih kmetov in drugi. Pokroviteljstvo nad pobudo je prevzel praški župan Bohumil Svoboda, podprli pa so jo mnogi predstavniki s strani strokovnega in političnega življenja na Češkem. Med drugimi so podporo pobudi izrazili predstavnik Senata parlamenta Češke republike, direktor češkega Inštituta za proučevanje totalitarnih režimov Daniel Herman ter izvršna direktorica Platforme evropskega spomina in vesti Neela Winkelman.
Deklaracija je bila podpisana ob navzočnosti veleposlanikov oz. predstavnikov veleposlaništev držav, ki so bile nekoč v sovjetskem vplivnem območju. Podpora je bila tako izražena s strani Bolgarije, Estonije, Madžarske, Latvije. Litve, Poljske, Romunije in Slovaške.
»Zahtevamo odpravo zakonodaje, ki je članom komunistične partije zagotavljala priviligiran položaj!« je poudarila Nadežda Kavalirova, vodja Združenja čeških političnih zapornikov.
Del letošnjega MENE TEKEL festivala se je osredotočil na Romunijo, Avstrijo in Kitajsko. Na festi­valu so gostili kitajskega disidenta Lu Spinga, avstrijsko preiskovalno avtorico Anito Lackend­berger in druge.
V prostorih Visokega sodišča se je odvijala rekonstrukcija sodne obravnave proti vojnemu pilotu Josefu Bryksu.
Festival in deklaracija sta bila podprta tudi s strani Platforme evropskega spomina in vesti, katere naloga je koordinacija med institucijami, ki se ukvarjajo z raziskovanjem totalitarnih režimov in spodbuda pri soočanju držav s totalitarno preteklostjo na evropski ravni in ki ima sedež v Pragi na Inštitutu za raziskovanje totalitarnih režimov (USTR). Neela Winkelmann, izvršna direktorica Platforme evropskega spomina in zavesti je dodala, da junija 2012 pripravljajo konferenco v evropskem parlamentu, na kateri bodo udeleženci spregovorili o pravni oceni totalitarnih zločinov in možnostih za ustanovitev posebnega sodišča, mednarodnega tribunala za obravnavo zločinov komunizma.
Več informacij je mogoče najti na spletnih straneh www.dcery.cz in www.menetekel.czstran: 095