Revija NSZ

Del Ehrlichove spomenice

Jun 1, 2012 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorNajnujnejša potreba je, zajamčiti Slovencem varnost življenja. V to svrho je treba vzpostaviti javno varnost; v Ljubljani morajo varnostni organi na vseh važnejših križiščih vršiti stalno službo. Ob sumljivih incidentih naj varnostni organi takoj blokirajo zadevne ulice, opozarjajo s signali druge varnostne organe in takoj preiščejo vse pasante. Beg zločincev je treba absolutno onemogočiti.
Pri varnostni službi mora priti do nekega sodelovanja med it. oblastmi in Slovenci. V sedanjem položaju bi bilo s strani Slovencev sodelovanje mogoče edinole v obliki odioznih prijav. Absolutno potrebno se zdi, da it. oblast da Slovencem možnost samoobrambe v sledeči obliki: slovenski orožniki in stražniki naj spet dobe orožje in sodelujejo jo pri varnostni službi. Stojijo naj pa pod vodstvom bivših višjih slovenskih policijskih organov, ki naj jih zasedbena oblast imenuje po nasvetu vodilnih mož prejšnje slovenske uprave.
Če naj Slovenci uspešno pomagajo pri izkoreninjenju in uničenju komunistične organizacije, ki jo smatrajo za svoje največje notranje narodno in kulturno zlo, je potrebno, da jim it. oblasti omogočijo avtonomno varnostno službo v obliki akademske formacije, meščanske straže in splošne narodne straže po vaseh. Vse te formacije naj stoje pod vojaškim nadzorstvom, naj pa nimajo nobenega fašističnega obeležja.
Slovenci morajo dobiti v primerni obliki tudi upravno oblast oz. morajo biti dejansko pritegnjeni k upravljanju pokrajine. Sosvet 14 predstavnikov je dejansko samo na papirju, skliceval ga je Visoki komisar nekajkrat samo zato, da mu je javil svoje ukrepe.
Nemudoma naj se odpre tehnična fakulteta ter se izpraznijo vsa zasedena šolska poslopja. Za popoln miren potek predavanj na univerzi in pouka na srednjih šolah bo učinkovito skrbela akademska formacija. Za to si upamo prevzeti popolno odgovornost.
Aretirani, konfinirani in internirani Slovenci, ki jih je ta usoda doletela po nedolžnem, naj bi se takoj vrnili na domove, da se s tem omili neizmerno gorje slovenskih družin.
Pavšali požigi vasi naj se takoj prenehajo in požgane vasi naj se po možnosti takoj obnove.
Slovenskemu časopisju naj se takoj omogoči večja svoboda v tem smislu, da more med slovenskim ljudstvom opravljati primerno primerno propagando proti komunizmu. Prav tako naj se dovoli širiti protikomunistične letake.
Ustroj in delovanje sedanje Kvesture naj se temeljito preuredi po željah slovenskih predstavnikov.
Brezčastno ravnanje organov it. oblasti (kloftanje, suvanje, pretepanje, mučenje itd.), kakor tudi pavšalno vklepanje aretirancev, naj se takoj preneha.