Revija NSZ

Novomašniku

Mar 1, 1993 - 1 minute read -

Avtor: Vinko Beličič
V vasi Zerman pri Trevisu so bili 17. junija 1945 v d uhovnike posvečeni tile bogoslovci iz Ijubljanske in mariborske škofije: France Levstik, Janez Osana, Mirko Falle, Franc Zagoršek, Stanko Janežič, Milan Palčič in Andrej Pogačar.

O tihi dan: pri rodni fari nihče ne zvoni

v pozdrav ti, novomašnik, svojcev

ne uzre oko,

krog sebe vidiš le begunske sestre, brate – –


A srečni dan za naše občestvo in zate,

ko v rokah tvojih posvečenih hostija v Telo

se spremenila bo in vino v sveto

Rešnjo Kri.


O jasni dan, ko boš življenja zmotne pote

začel za nas urejati kot božji svečenik,

iz zemskih stisk nam kazati

v prostosti večni hram.


Od vseh, le od Boga ne zapuščenim

bodi nam

v duhovni službi svoji vreden posrednik

za dar usmiljenja, ljubezni in dobrote!