Revija NSZ

Dvoje pisem – prijava in poziv

Sep 1, 1993 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorPeter URBANC
1 Daleberry Place
Don Mills Ont.
M3B 2A5 Canada
dne 5. avgusta 1993
Javno tožilstvo RS Tavčarjeva 9
61000 Ljubljana
Predmet. Prijava kazenskega dejanja, nedovoljen poseg nad zemeljskimi ostanki.
V Slovencu, 10. julij 1993, stran 10, prvi odstavek je bilo zapisano
»Sredi junija 1945 je ministrstvo za notranje zadeve pod ministrom Zoran Poličem ukazalo podrejenim, naj odstranijo in zravnajo z zemljo vsa pokopališča, kakor tudi posamezne grobove okupatorjev in domačih izdajalcev in tako izbriše vsako sled za njimi.«
Na podlagi tega ukaza, za katerega se more zadolžiti g. Zoran Polič, so podrejeni ukrepali.
Nedvomno stojimo tu pred zločinom, ki je definiran v kazenskem pravu, veljavnem v RS v tistem času. G. Zoran Polič je glavni osumljenec.
Zastaranje zločina ni, ker se vse do 1990 ni moglo ukrepati.
S spoštovanjem
dr. Peter Urbanc

Peter URBANC
1 Daleberry Place
Don Mills Ont.
M3B 2A5 Canada
Dne 5. avgusta 1993
Svet za varstvo človekovih pravic
Tomšičeva 5
61000 Ljubljana
Cenjeni,
eden največjih barbarizmov, primitivnosti v silno sramoto Slovenije, je bilo oskrunjenje grobov političnih nasprotnikov partije. Ta primitivizem še danes traja. Še vedno se hodi na Žalah (tako je namerno napravljeno) preko nasprotnikov revolucije.
Vaš odbor je eminentno za to poklican, da se te krivice popravijo in odgovorni pokličejo na zagovor. Prilagam nekaj prilog, ki zadevo nakazujejo.
Da se je kršila in se še krši eminentna človekova pravica do groba, je očitno.
S spoštovanjem
dr. Peter Urbanc