Revija NSZ

Glas nasprotne strani

Dec 1, 1993 - 1 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorDomobranci niso bili kvizlingi


»Zato v Sloveniji prav zaradi tako zgodnjih začetkov OF in njene revolucionarne borbe, ki je izredno hitro zdiferencirala slovenski narod, niti ne moremo iskati kvizlingov v pravem pomenu besede in je tudi ‘Rupnikov primer’ po svojem nastanku izrazito kontrarevolucionaren v pravem pomenu besede.«
Metod Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji, I. knjiga, str. 302, Ljubljana, 1960.