Revija NSZ

Na platnicah

Sep 1, 2002 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtor



Avtor: Neoznaceni avtor. Moja Domovina

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike: Moja Domovina


Avtor: Neoznaceni avtor.

Avtor slike: Neoznaceni avtor

Opis slike:



Samotni boj Nove Slovenske zaveza za zgodovino in resnico


Ko je letos spomnladi izšel zadnji zvezek Enciklopedije Slovenije, se je dokončno pokazalo, da do postkomunisti zasegli velik del narodove zgodovine: ravno tisti del, s katerim upajo, da bodo – kljub svoji duhovni, moralni in politični izključenosti – legitimirali svoj prihodnji obstoj. Ob tem je Nova Slovenska zaveza opozorila slovensko javnost na najavažnejše prvine tega dogajanja.
Naj jih nekaj ponovno navedemo:
- Po podrobnejšem preučevanju se pokaže jasna slika, izdelana po določenem programu, napovedanem že v uvodniku prvega urednika Josipa Vidmarja. Enciklopedija Slovenij je mešanica stvarnega in dobrega z ideološkim in političnim, je obenem okrnjena splošna enciklopedija Slovenije in propagandno napihnjena posebna enciklopedija NOB.
- Četrtina ali celo tretjina njenega besedila je šla skozi prostore, ki jih ne urejata logos in etos, ampak parcialni ideološki interes. Zato je vsaj v tem delu v osnovnem sporu z resničnostjo in ne more biti mesto narodovega samozavedanja.
- Tisoči in tisoči mladih ljudi bodo – ali po lastnem duhovnem vzgonu ali na vzpodbudo svojih učiteljev – segali po teh knjigah, da bi v njih našli začetno vedenje o svojem narodu. To vedenje jih bo potem usodno spremljalo pri njihovem nadaljnjem študiju in iskanju. Premnogi ga nikoli ne bodo presegli.
- Stvar vsakega slovensko čutečega državljana Republike Slovenije je torej, da se v okvuri civilnih in državljanskih možnosti zavzema za to, d ase podoba ES spremeni v skladu s temeljno resničnostjo vseh stvari, ki se jih dotika ali bi se jih morala dotikati.
- Gre za zelo važne stvari. Nikakor ne moremo razumeti, da tako malo ljudi vznemirja perspektiva ponarejene kulture. Saj bo zlaganost kot hudoben kvas nazadnje prešla v vsako našo zasebno in družbeno bit. Od česa pa bomo živeli, če ne od resnice! Saj se že sedaj z nami dogajajo stvari, ki se jih samo zato ne upamo raziskati in priznati, ker se bojimo, da jih ne bi mogli prenesti. Nekje se moramo ustaviti, še preden bo prepozno.
- Enciklopedija Slovenije ni kakršnakoli literatura, ampak kanonično besedilo narodove kulture – njen učbenik. Ztato nas ne bi dobro razumeli, če bi mislili, da Vas prosimo, da te knjige v skladu z duhovnim in moralnim rezonom svoje ustanove izpostavite kritični refleksiji. To od Vas zahtevamo. Praznina, na mestu, kjer bi morala stati Vaša beseda, bo kričala.