Revija NSZ

Aktualna preteklost

Dec 1, 2007 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorIvan Maček. 28. 10. 1942: Jesen 1942
»Biti morate neusmiljeni proti vsakemu, ki je prijel puško v roko, da se bori proti lastnemu narodu. Nihče nima pravice nositi orožja na slovenskih tleh razen slovenske partizanske vojske.- (Str, 135)
Ivan Maček, 2. 11. 1942: Jesen 1942
»Sedaj, ko so nastopili dolgi večeri, je treba te večere uporabiti za politično in kulturno izobrazbo partizanov. Pri političnem delu je treba stremeti za tem, da se partizanom nazorno dokaže kontrarevolucionarna vloga bele garde in da se jih navduši z revolucionarnim ognjem za uničenje izdajalske bele garde. Pri dosedanjih akcijah se opaža premajhna mržnja do bele garde od strani samih partizanov. To je tudi vzrok, da niso vse naše akcije proti beli gardi uspele, kakor bi morale.’ (Str. 196)

Aktualna preteklost


Boris Kidrič, 14. 14. 1942: jesen 1942
»Hegemonija partije v OF je še vedno popolnoma zagotovljena. Vojska, tehnika in Varnostna služba so v naših rokah. Terenski odbori so v glavnem v naših rokah, zaradi tega, ker je partija najbolj aktivna in vzdržljiva. Politične in organizacijske zveze Izvršnega odbora OF s terenom so tudi v naših rokah (Peter je sekretar IO, uradne zveze z okrožnimi odbori OF vzdržujejo partizanske patrulje ali partizanska tehnika). Linijo CK smo doslej v Izvršnem odboru še vedno v celoti izvedli.« (Str. 589)
Edvard Kardelj, 29. 3. 1942: Jesen 1942
»Obveščevalno delo je od spodaj množično in prihaja dnevno na rajonske točke obveščevalne službe mnogo vsakovrstnih prijav.«
»Varnostne službe se vsi bojijo kot hudiča, prav to pa daje – poleg NZ in partizanov – OF značaj resnične oblasti.« (Dokumenti 1941 – 1945, str 38)