Revija NSZ

Totalitarizem – udeleženci in sokrivci

May 1, 2009 - 2 minute read -

Avtor: Neoznačeni avtorČe se dogodkov tistih let ni mogoče zamisliti brez Hitlerja, si jih je nemogoče zamisliti tudi brez tistih, ki so mu bili vdani. Ko se sedaj ti dvigajo iz katastrofe, govorijo, da je bil zapeljivec. Toda, če smo natančni, ta stran ni bila toliko žrtev zapeljevanja kolikor soudeleženec in sokrivec; zapeljevanje je jalovo, če ni vsaj skrivnega pristanka. Nastajanje in obstajanje totalitarizma zahteva, v katerikoli deželi, družbo, ki se v celoti postavi na razpolago režimu.
Nevarnost, da totalitarizem znova izbruhne, ni nič manj velika tudi danes. Pogoji za izbruh totalitarizma spremljajo visoko razvite družbe, ki zahtevajo, da se jim laže o življenju. Ti pogoji so: potreba po sekulariziranih v erah in nezrela ideološka pričakovanja: vse to se lahko nenadoma spremeni v totalitarizem.
(Joachim Fest, Kako se je treba spominjati Hitlerja, Encounter, okt. 1973)

Poglavitno odgovornost nosijo udeleženci in sokrivci. Tudi danes.

1. V uvodu v okrožnico CK KPS o tolmačenju tako imenovane dolomitske izjave z dne 1. marca 1943 stoji: »Pri nekaterih krščanskih socialistih so se namreč na terenu pričele pojavljati težnje, ki so slabile Osvobodilno fronto in rahljale njeno enotnost. Pretila je nevarnost, da se Osvobodilna fronta iz enotnega vseljudskega gibanja vse bolj spreminja v koalicijo.« (Beseda koalicija je v debelem tisku.)
2. Dobra dva meseca prej pa Boris Kidrič v poročilu CK KPJ o vplivu partije v OF pravi: »Hegemonija partije v OF je še vedno popolnoma zagotovljena. Vojska, tehnika in Varnostna služba so v naših rokah. Terenski odbori so v glavnem v naših rokah, zaradi tega ker je partija najbolj aktivna in vzdržljiva. Politične in organizacijske zveze Izvršnega odbora OF s terenom so tudi v naših rokah (Peter je sekretar IO, uradne zveze z okrožnimi odbori OF vzdržujejo partizanske patrulje ali partijska tehnika). Linijo CK smo doslej v Izvršnem odboru še vedno v celoti izvedli.«
Poglavitno odgovornost nosijo udeleženci in sokrivci. Tudi danes.