Revija NSZ

Življenje je odločitev

Sep 1, 2003 - 4 minute read -

Avtor: Marija ŠterbencDragi prijatelji, spoštovani vsi navzoči!
Na ta kraj prihajamo s posebno globokim spoštovanjem, saj tu se je zgodila smrt in smrt se zgodi samo tam, kjer je življenje.
Zame je vstop v to svetišče narodove zgodovine misel na življenje, misel na globoko ljubezen do življenja, na odgovornost do življenja, na vse tisto, kar je povezano s prizadevanji za ohranjanje in spoštovanje življenja; je vera v življenje. Ko pa me prevzemajo te misli, se mi poraja tudi vprašanje, koliko naš narod, slovenski narod, spoštuje in ljubi življenje.
Tu v Kočevskem Rogu je pravi prostor, kjer lahko najgloblje razmišljamo o življenju.
In ker me je ob vstopu v to SVETIŠČE le-to nagovorilo in opomnilo k ljubezni do ŽIVLJENJA, mi dovolite nekaj misli o življenju: Svetopisemsko pojmovanje življenja temelji na veri, da je Bog izvir človekovega življenja in le-temu določa tudi namen in cilj. Življenje je največji Božji dar in velja kot njegova lastnina in tako nima nihče pravice, da bi uničeval svoje ali tuje življenje. V peti Mojzesovi knjigi lahko beremo, kako Mojzes končuje svojo oporoko z besedami: »Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam: predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod.« Imamo dar Božjega življenja po Kristusu in odkrivamo, kakšne so posledice spoznanja za odgovorno življenje. Ta zavest lahko vedno raste, čeprav slabost človeške grešnosti ostaja.

* Svetopisemsko pojmovanje življenja temelji na veri, da je Bog izvir človekovega življenja in le-temu določa tudi namen in cilj.

  • Življenje je največji Božji dar in velja kot njegova lastnina in tako nima nihče pravice, da bi uničeval svoje ali tuje življenje.

  • V peti Mojzesovi knjigi lahko beremo, kako Mojzes končuje svojo oporoko z besedami: »Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam: predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod.«

  • Imamo dar Božjega življenja po Kristusu in odkrivamo, kakšne so posledice spoznanja za odgovorno življenje. Ta zavest lahko vedno raste, čeprav slabost človeške grešnosti ostaja.

Ob vstopanju Slovenije v Evropsko Unijo je pomembno, da imamo zdravo samopodobo o naši preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, da si želimo še več modrosti in življenjske volje.
Avtor: Neznani avtor. Govori Marija Šterbenc

Opis slike: Govori Marija Šterbenc


Da imamo dovolj zdravja duha, telesa in duše; dovolj občestvenosti, da bi lahko delali kot skladna in uspešna družina; dovolj pogumnih vizij življenja, da bi lahko bili motivirani, uspešni, vztrajni in solidarni.
Kmalu bomo praznovali binkošti! Sveti Duh deli svoje darove »vsakemu posebej, kakor On hoče«. Vsakega od nas posebej pripravlja in usposablja, da v skladu s svojimi darovi in pripravljenostjo živi in prevzame tisto poslanstvo, h kateremu je poklican. Različni darovi so izziv in vabilo za sodelovanje v občestvu poklicanih.
Tu, v Kočevskem Rogu je primeren kraj, da si izprašamo vest o naši ljubezni do življenja, tu je kraj, kjer vas vse na poseben način povabim k zaščiti življenja, da bo med nami vzcvetela nova volja in pripravljenost za pristno življenje.
Želimo si življenje, ki naj bi zmagovalo in lahko se veselimo, da je po zaslugi tistih, ki najbolj ljubijo izvor vsakega življenja in so občutljivi za vse vidike življenja, pred petimi leti bila ustanovljena Ustanova Anin sklad, ki posebej skrbi, da bi bakla življenja nikoli ne ugasnila. Namen in program Aninega sklada je pomagati družinam z več otroki.
Tako se Anin sklad lahko pohvali, da pomaga 134 družinam, ki imajo skupaj okrog 900 otrok. In iskreno vas vabim, pomagajte nam prižgati čimveč luči upanja. Včasih nas je strah, da luč pojenja.
Prepričana sem, da kjer je vera, upanje in ljubezen, tam življenje zmaguje in bo zmagovalo tudi v prihodnosti. Tisti namreč, ki so morali tod nasilno umreti, so namenili svojo daritev za naše bolj polno življenje.
Življenje je torej dar, zato ga sprejmimo, je najlepša avantura, zato se dajmo presenetiti, življenje je skrivnost, zato jo odkrivajmo, je igra svobode, zato jo igrajmo svobodni, življenje je borba, zato se je treba boriti, je lepota, zato jo poveličujmo, življenje je sestavljanka neznank, zato jo zlagajmo v celoto, je enkratna priložnost izpolnitve, zato jo dobro uporabimo, življenje je pesem, zato jo pojmo skupaj, je cilj, zato se potrudimo, da ga dosežemo, življenje je POSLANSTVO, zato ga izpolnimo, in končno, življenje je odločitev, zato bodimo velikodušni.
Vsem skupaj in vsakemu posebej hvala za vsak drobec ljubezni do življenja.