Revija NSZ

Pismo predsedniku države

Dec 1, 2004 - 1 minute read -

Avtor: Justin Stanovnik

stran: 102Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva cesta 17
Ljubljana
Spoštovani gospod predsednik,
v aktualnem komentarju 54. številke Zaveze je tudi mesto, ki neposredno zadeva neki Vaš nastop, posredno pa tudi značaj in pomen Vaše visoke službe. Mislimo, da ne bi bilo prav, če tega mesta ne bi poznali. Iz njega boste videli daljnosežnost vprašanj, ki so – če jih že vidite ali ne – pred Vami. V stanju, v kakršnem smo, se je že zdavnaj oblikovala urgentna moralna in politična potreba po kopernikanskem obratu. Morda čaka Vas, da ga uresničite. Dokler ta obrat ne bo narejen, bo nerazrešen deloval epicenter bistvenih problemov države.
Z najboljšimi željami