Revija NSZ

Flectamus genua

May 1, 2005 - 1 minute read -

Avtor: Vinko Šega

stran: 080


stran: 081


Nad domovino prihrumela

je vihra strašna brez Boga

in rana v cvetu krvavela

je naroda slovenskega.


Je vzdignil Kajn hudobno roko

nad brata Abela nedolžnega,

mu rano vsekal je globoko,

ga zbil je brat srca okrutnega.


Kraljica Estera za narod posreduje,

ki ga obsodil Aman je na smrt,

z molitvijo in postom ga rešuje,

dokler ne pade Aman strt.


Kar bratu Kajn je storil,

kar Aman hotel je storiti,

je Kajn slovenski storil.

Težko bo krivdo strašno spet izmiti.


Da lažje pred pravičnega Boga

boš stopil, jokal in skesan priznal,

naj zdaj poklekneva oba,

da odpuščanje bo in spravo dal.


Na povabilo to: FLECTAMUS GENUA

sva pokleknila oba,

veselo vstaneva rojaka dva – LEVATE.

Slovence vse imava spet za brate.


V Robu, dne 4. marca 2005
župnik