Revija NSZ

Uvod

Jun 1, 2011 - 5 minute read -

Avtor: Jože Pavlič
Občni zbori so obveznost za društva. Sklicani morajo biti vsaj enkrat letno in takrat upravni odbori društev poročajo članstvu o opravljenem delu za nazaj in o nalogah za naprej, o svojih predlogih, načrtih in programu. Članstvo naj bi o vsem tem razpravljalo, potem pa to sprejelo, potrdilo ali zavrnilo. Če mora biti občni zbor po predpisih sklican vsako leto vsaj enkrat, da člani društva poslušajo poročila ali volijo novo vodstvo, je po potrebi možno sklicati občni zbor tudi večkrat. V društvu NSZ imamo občni zbor navadno dvakrat letno in sicer prvega spomladi, drugega pa na koncu leta. Če na tistem na koncu leta pregledamo in ocenimo predvsem naše delo v tekočem letu in damo več poudarka povezavi članstva med seboj, na pomladanskem zboru opravimo predvsem vse uradne dolžnosti in predvidimo naloge za naprej. Na vsake dve leti imamo občni zbor, ki je tudi volilni, ko izvolimo vodstvo društva. Naš letošnji 16. aprila je bil tak in udeležba na njem je bila kar velika.
Občni zbor smo imeli v Zavodu sv. Stanislava, kot po navadi in kjer se danes kot gostje zelo dobro počutimo za razliko od tistega časa leta 1945, ko smo nekateri izmed nas prav v isti dvorani prestajali črne dni svojega življenja čisto pod drugačnimi pogoji in v čisto drugi vlogi.
Kot vedno je naš občni zbor potekal v umirjenem, zbranem in prijateljskem ozračju, resno in delavno. Izbrali smo vodstvo za naslednji dve leti, v katerem bo, kar je značilnost in posebnost teh volitev in izbora, delovalo poleg dosedanjih starejših članov tudi nekaj mlajših, ki so pokazali voljo za delo in ambicijo, da dajo društvu novega poleta ter poskrbijo za nadaljevanje dela v smislu vrednot in nalog društva. Vsi smo tega zelo veseli in pričakujemo, da bo tako NSZ živela in delovala naprej ter izpolnila še vse tiste naloge, ki jih ima pred očmi vse od njene ustanovitve in jih doslej še ni mogla v celoti izpolniti. Nalog je seveda še veliko in so zelo pomembne. Ker so politične razmere v Sloveniji danes take, kakršne so, si na kratek rok ne moremo obetati večjih dosežkov, zato je toliko pomembnejše, da imamo v naših vrstah mlade, ki bodo imeli čas, da vse tisto, kar je bilo onemogočeno in zamujeno, izpolnijo.
Kot smo že omenili, je naš občni zbor potekal umirjeno in zbrano. Po krajšem in domoljubnem kulturnem programu je bilo izvoljeno delovno predsedstvo zbora. Po pozdravu vseh prisotnih članov Nove Slovenske zaveze in gostov smo se posebej spomnili vseh naših umrlih članov v preteklem letu, vseh bolnih in trpečih, ki niso mogli priti na zbor, in še posebej smo se spomnili našega nekdanjega predsednika, kasneje pa podpredsednika NSZ dr. Tineta Velikonja, ki je lani tragično preminul v naših gorah, in pa gospe Marije Ložar, ki je vsa leta dejavno skupaj z možem pomagala v NSZ.
Besedo so dobili tudi gostje. Naš zbor sta pozdravila in mu spregovorila nekdanji član predsedstva Republike Slovenije in gospa Ljudmila Novak, predsednica stranke Nova Slovenija.
Po sprejemu dnevnega reda, ki je bil tokrat tudi zaradi volitev precej obsežen, je zbor nagovoril predsednik Anton Drobnič in v svojem nagovoru analiziral razmere v državi in društvu. Nato so sledila poročila o delu NSZ v letu 2010, o finančnem poslovanju in poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so bila sprejeta in potrjena. Takoj za tem so dobili razrešnico dosedanji člani vodenja. Nato smo – ko je bila izbrana volilna komisija in določena kandidatna lista – volili nove člane vodenja NSZ. Sam zbor je po kratkem odmoru in medtem ko je volilna komisija štela glasove, z delom nadaljeval. Poslušal je in sprejel predloga upravnega odbora o programu dela NSZ in finančnem planu za leto 2011 ter opravil razpravo še o nekaterih točkah dnevnega reda. Potem pa je sledilo poročilo volilne komisije in bil tudi sprejet ugotovitveni sklep o izvolitvi novega vodstva društva Nova Slovenska zaveza.
V novo vodstvo in to v upravni odbor je bilo predlagano in izvoljeno kar precej novih članov. Kar devet! Večina od njih so mladi in obetavni ljudje, ki so pripravljeni delati za stvar NSZ. Od trinajstih članov novoizvoljenega UO NSZ so bili izmed starih članov v UO izvoljeni štirje. Predsednik NSZ bo še naprej naš dosedanji in zaslužni predsednik gospod Anton Drobnič, za tajnika pa je bil izvoljen gospod Marjan Kovač.
Avtor: Blaža Cedilnik. Zborovalci Blaža Cedilnik

Avtor slike: Blaža Cedilnik

Opis slike: Zborovalci Blaža Cedilnik


S tem se je približalo delo občnega zbora kraju, če ne bi bila predvidena z dnevnim redom še dva nagovora. Prvi je bil nagovor odgovornega urednika Zaveze profesorja Justina Stanovnika, ki ga udeleženci zbora zaradi njegove aktualne in poglobljene vsebine, čiste besede in jasne misli vedno z nestrpnostjo pričakujejo. Tudi tokrat jih profesor Stanovnik ni razočaral. Njegova pronicljiva analiza razmer, skrbno in jasno orisane perspektive in naloge tako našega društva kot vseh demokratičnih ustanov v državi, jasna stališča in smernice so pritegnile pozornost poslušalcev in kot vedno naredile nanje močan vtis ter žele pristno odobravanje. Spregovoril je tudi o nalogah nas vseh, predvsem pa mladih, ki bodo odločali o nadaljnjem razvoju razmer pri nas in bodo tudi zanje odgovorni. Ob tem je tudi predstavil nove in mlade, izvoljene v organe vodenja Nove Slovenske zaveze, ki jih je zbor pozdravil s ploskanjem. Mladi so ob tem spregovorili o svojih pogledih na zgodovino in pomen NSZ ter ob tem pokazali, da našo stvar razumejo in v celoti podpirajo, in kar je najpomembnejše, izrazili so voljo za predano delo na mestu v NSZ, kamor so bili z volitvami postavljeni.
Zaključni kratek nagovor zbora je po izvolitvi pripadel še ponovno izvoljenemu predsedniku, ki je obljubil, da se bo trudil z vsemi svojimi močmi dobro voditi NSZ in skrbeti za njene prave usmeritve.
Sledil je še zaključek z zahvalo za udeležbo, voščilom za Veliko noč in pozdravom ter pesmijo Naša lepa domovina. Potem smo se, preden smo se razšli po Sloveniji na svoje domove, udeležili še skupnega kosila, poklepetali s svojimi znanci in prijatelji, se poslovili in že premišljali o naslednjem našem zboru v decembru, ko bomo lahko ocenili prve sadove dela našega pomladanskega zbora in sprejetih sklepov. Želimo si, da bi nas tudi takrat prišlo skupaj čim več in da bi bilo naše jesensko srečanje vsem v veselje in zadovoljstvo.